Samenwerking ZorgfocuZ en gemeente Neder-Betuwe –  cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

11 april 2016

ZorgfocuZ zal voor de gemeente Neder-Betuwe het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd gaan uitvoeren. De gemeente Neder-Betuwe heeft voornamelijk voor ZorgfocuZ gekozen vanwege haar ervaring met onderzoek op het gebied van het Sociaal Domein, Wmo en Jeugd.

Ervaren partner

“Wij mogen gerust stellen dat wij met ZorgfocuZ in 2016 wederom een mooie stap hebben weten te maken met onderzoeken op het gebied van Sociaal Domein. Hierbij voeren we niet alleen cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd uit, maar werken we ook breder. Denk aan beleidsevaluaties en onderzoek naar geleverde zorg”, aldus Theo van der Zee, directeur van ZorgfocuZ. “Onze samenwerking met gemeenten als Haarlem, Leeuwarden, Noordoost Polder, IJsselstein en Súdwest Fryslân zijn daar mooie voorbeelden van. Wij laten hierbij zien dat wij   gemeenten (groot en klein) maatwerkoplossingen kunnen bieden. Blijkbaar slaat onze aanpak waarbij kennis, kunde en pragmatisme centraal staan, goed aan.”

Informatie?

Wilt u meer weten over onze aanpak voor cliëntervaringsonderzoeken? Bekijk dan cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd of neem dan gerust contact met ons op via 050 – 82 00 461 of stuur een e-mail naar m.bloem@zorgfocuz.nl