Samenwerking ZorgfocuZ en Gemeenten IJsselstein en Montfoort – cliëntervaringsonderzoek Jeugd

17 maart 2016

ZorgfocuZ is trots om te melden dat het een samenwerking is gestart met de gemeenten IJsselstein en Montfoort. ZorgfocuZ zal voor beide gemeenten het cliëntervaringsonderzoek Jeugd gaan uitvoeren. Beide gemeenten willen vanuit de reeds bestaande organisatorische samenwerking het cliëntervaringsonderzoek Jeugd zoveel mogelijk met elkaar integreren. Het onderzoek zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen waarbij rekening gehouden wordt met landelijke verplichtingen voor aanlevering van de uitkomsten van het onderzoek (deadline 1 juli 2016).

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

Vanaf 2016 zijn gemeenten, op grond van de Jeugdwet, verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe de cliënten de kwaliteit van de jeugdhulp ervaren. Op de webstie van VNG zijn de eisen voor dit onderzoek verder uitgewerkt.

Informatie?
Wilt u meer weten over onze aanpak voor cliëntervaringsonderzoeken? Bekijk dan cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd of neem dan gerust contact met ons op via 050 – 82 00 461 of stuur een e-mail naar m.bloem@zorgfocuz.nl

Delen via: