Samenwerking ZorgfocuZ en Gemeenten Haarlem en Zandvoort – cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

22 maart 2016

ZorgfocuZ is verheugd om wederom een samenwerking te mogen aankondigen op het gebied van cliëntervaringsonderzoek in het Sociaal Domein. ZorgfocuZ zal namelijk voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd gaan uitvoeren. De gemeenten Haarlem en Zandvoort werken samen in een uitvoeringsorganisatie, maar zijn wel twee afzonderlijke gemeenten die zich ook afzonderlijk naar VWS moeten verantwoorden. Ook dit onderzoek zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen waarbij rekening gehouden wordt met landelijke verplichtingen voor aanlevering van de uitkomsten van het onderzoek (deadline 1 juli 2016).

 Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

“Wederom mogen wij twee mooie gemeenten toevoegen aan ons portfolio”, aldus Theo van der Zee, directeur van ZorgfocuZ. “Wij merken dat wij met ZorgfocuZ vanuit onze kennis en ervaring in de zorg- en welzijnssector een welkome aanvulling kunnen zijn voor gemeenten die binnen het Sociaal Domein onderzoek willen (of moeten doen) naar cliëntervaringen. Het vertrouwen dat meerdere gemeenten ons nu geven, is daar het bewijs voor wat mij betreft. Voor ons in ieder geval reden om nog meer kennis te delen en samen met gemeenten nog betere onderzoeken vorm te gaan geven.”

Discussiebijeenkomst Sociale teams 

Als het gaat om cliëntervaringen spelen sociale teams uiteraard ook een belangrijke rol. Theo van der Zee: “Eén van de vragen die ons geregeld bereikt is een vraag van sociale teams naar inzicht in de behoeften, ervaringen en meningen van de doelgroep waar deze teams voor werken. Ook vanuit een behoefte aan zelfreflectie. Doen we de juiste dingen? En heeft onze doelgroep hier behoefte aan? Etc. De onderzoeken voor Wmo en Jeugd gaan maar deels op dit soort vraagstukken in. Om samen met sociale teams meer grip te krijgen op dit vraagstuk (en om van elkaar te leren) organiseren wij vanuit ZorgfocuZ daarom binnenkort een discussiebijeenkomst voor sociale teams. Centraal staat  hierbij de gedachte  waarop onderzoek naar behoeften, ervaringen en meningen van bewoners en cliënten kan plaatsvinden. Naast het delen van onze ervaringen willen we vooral graag van sociaal werkers horen wat volgens hen het belang is van dergelijk onderzoek en wat hun ideeën en behoeften zijn.”

Lijkt het u interessant om hieraan deel te nemen of wilt u op de hoogte gehouden worden van de definitieve datum waarop de bijeenkomst zal plaatsvinden? Houd dan onze website in de gaten of stuur dan een mail naar m.lamers@zorgfocuz.nl.