Samenwerking ZorgfocuZ en gemeente Texel (ceo Wmo, Jeugd en Participatie) en gemeente Veenendaal (ceo Wmo)

21 april 2016
ZorgfocuZ is door de gemeente Texel gevraagd om het cliëntervaringsonderzoek (CEO) voor Wmo, Jeugd en Participatie vorm te geven. Voor de gemeente Veenendaal zal ZorgfocuZ het CEO voor Wmo gaan uitvoeren. Beide gemeenten hebben ZorgfocuZ gekozen vanwege de persoonlijke benadering en het op maat gemaakte plan van aanpak. Bij beide gemeenten is het streven om te voldoen aan de externe verantwoording, maar juist ook informatie te verzamelen die als input kan dienen voor de interne sturing.

Onderzoek Sociaal Team Texel

Het onderzoek in Texel zal naast het onderzoek voor Wmo, Jeugd en Participatie ingaan op ervaringen van inwoners met het Sociaal Team Texel. Doel is om meer inzicht te krijgen in hoe de dienstverlening door de cliënten wordt ervaren en handvatten te verzamelen voor het verbeteren van de dienstverlening.

In de gemeente Veenendaal zal een op maat gemaakt onderzoek worden opgezet waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met wensen van het plaatselijke Wmo-forum (bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende cliëntgroepen van de Wmo).

Informatie?

Wilt u meer weten over onze aanpak voor cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd en Participatie? Neem dan gerust contact met ons op via 050 – 82 00 461 of stuur een e-mail naar m.bloem@zorgfocuz.nl.

Delen via: