Samenwerking ZorgfocuZ en Gemeente Almere – Cliëntervaringen beschermd wonen en opvang Flevoland

15 december 2016

ZorgfocuZ is verheugd om de samenwerking met de gemeente Almere te mogen aankondigen. De gemeente Almere is centrumgemeente voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen voor de provincie Flevoland. De samenwerkende gemeenten in de provincie hebben behoefte aan inzicht in de ervaringen van cliënten van beschermd wonen en maatschappelijke opvang ten aanzien van de toegankelijkheid van de zorg, kwaliteit van dienstverlening en effecten van de zorg  die zij ontvangen. ZorgfocuZ is gevraagd hiervoor een cliëntervaringsonderzoek beschermd wonen uit te voeren. Het onderzoek zal in maart 2017 worden afgerond.

Motivatie gemeente Almere

Mathijs Tuynman (Onderzoeker monitor sociaal domein / Projectleider bij Gemeente Almere) is content met de samenwerking met ZorgfocuZ: “Het plan van aanpak van ZorgfocuZ voor dit onderzoek geeft ons het vertrouwen dat we binnen de gestelde termijn de gewenste respons krijgen, met voldoende kwaliteit en representativiteit. Bij het team van ZorgfocuZ is er genoeg expertise en pro-activiteit aanwezig om ons te ‘ontzorgen’ bij dit project.”

De opdracht vanuit de gemeente Almere sluit aan bij een bredere behoefte van gemeenten in Nederland om het beleid op het gebied van sociaal domein te evalueren. Martin Bloem, projectleider bij ZorgfocuZ: “Gemeenten hebben door de uitbreiding van de Wmo, de stelselherziening in de jeugdzorg en de Participatiewet er nogal wat (zorg)taken bijgekregen. Gemeenten staan hierbij voor de grote opgave om kwalitatief goede zorg te realiseren voor minder geld. Nu dit beleid binnen het sociaal domein en de uitvoering ervan steeds meer vorm krijgt, worden ook resultaten van dit beleid zichtbaar. Wij merken dat gemeenten nu op het punt komen om terug te blikken en het beleid waar mogelijk verder te optimaliseren.”

Informatie? 

Wilt u meer weten over onze onderzoeken met betrekking tot het sociaal domein? Neem dan gerust contact met ons op via  050 – 82 00 461 of stuur een e-mail naar m.bloem@zorgfocuz.nl.

Delen via: