Samenwerking ZorgfocuZ en Accare

10 november 2015

Zorgfocuz is partner geworden van Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie. ZorgfocuZ gaat voor Accare een onderzoeksplan ontwikkelen waarmee de cliënt- én medewerkerstevredenheid meer wetenschappelijk onderbouwd kan worden onderzocht.

Accare is al jaren actief bezig met cliënttevredenheid, waarbij het uitgangspunt altijd is: Wat is passend bij de doelgroep of bij de specifieke vraag in de regio, en waarbij steeds kritisch wordt gekeken naar de opbrengst en meerwaarde van ingezette methoden. Nieuw is dat Accare in haar participatiebeleid ook medewerkerservaringen gaat betrekken.

ZorgfocuZ heeft voor Accare een methode ontwikkeld om vanuit een inventarisatie van informatiebehoefte toe te werken naar een gedegen onderzoeksplan. Naast het opzetten van dit plan hebben beide partijen de intentie uitgesproken om voor meerdere jaren gezamenlijk uitvoering te gaan geven aan dit plan en de aanverwante onderzoeken.

Verheugd
“Wij zijn zeer verheugd met deze samenwerking”, aldus Theo van der Zee, directeur van ZorgfocuZ. “Accare is niet op zoek naar een snelle oplossing, maar wil op een gedegen manier structureel invulling geven aan de wens om optimale kwaliteit van zorg aan haar cliënten te bieden. Juist die visie om onderzoek hierbij te gebruiken voor interne sturing en verbetering, in plaats van voor externe verantwoording (naar bijvoorbeeld gemeenten), is interessant. Dit sluit volledig aan bij hoe wij vanuit ZorgfocuZ hier tegen aankijken.”

Ontwikkeling jeugdhulp
Peter Dijkshoorn, bestuurder van Accare over de samenwerking: “Vanuit de universitaire functie die Accare ook heeft, dragen we veel bij aan ontwikkeling van jeugdhulp. We geven onze zorg vorm vanuit de principes van Evidence Based Practice. Daar hoort bij dat we ook andere processen zo waardevol mogelijk willen inrichten, dus met bewijs van werkzaamheid. We zijn daarom blij dat we nu ook het meten van klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid met meer onderbouwing gaan vorm geven en met Zorgfocuz werken aan geleidelijke verbetering.”

Meer Informatie?
Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op via een e-mail naar m.bloem@zorgfocuz.nl.

Delen via: