Samenwerking BuurtzorgT en ZorgfocuZ

4 oktober 2021

BuurtzorgT biedt specialistische GGZ-zorg aan mensen die thuis behandeld en ondersteund willen of moeten worden. De organisatie, die in 2014 werd opgericht, voorziet met deze vorm van dienstverlening duidelijk in een behoefte. De organisatie groeit snel, en telt vandaag de dag zo’n 350 medewerkers. Dee 350 behandelaren werken in kleine, autonome, zelfsturende teams. BuurtzorgT kent inmiddels 53 teams met een spreiding over geheel Nederland.

Als snelgroeiende ggz-aanbieder is het belangrijk dat ook de bedrijfsvoering steeds verder wordt geoptimaliseerd. Daarom werkt BuurtzorgT aan een continu verbeterproces om de organisatie nog meer te professionaliseren. Een belangrijk onderdeel daarin is het frequent meten van de ervaringen, wensen en tevredenheid van de medewerkers.

BuurtzorgT was vorig jaar op zoek naar een nieuwe manier om de medewerkerstevredenheid te meten. Onderzoeksbureau ZorgfocuZ heeft samen met BuurtzorgT een meetinstrument ontwikkeld dat de komende jaren ingezet wordt om de tevredenheid van BuurtzorgT medewerkers in beeld te brengen. In het voorjaar van 2021 vond de eerste meting plaats, waarbij door een responspercentage van zo’n 70% goede inzichten werden verkregen over aspecten die de BuurtzorgT teams belangrijk vinden.

Uniek aan deze samenwerking was dat de teams van BuurtzorgT betrokken werden om samen met ZorgfocuZ het medewerkersonderzoek op maat te maken. Naast dat de uitkomsten landelijk inzichtelijk zijn gebracht, zijn de uitkomsten ook per team in te zien.

De resultaten van de eerste meting zijn gevat in een animatiefilmpje dat BuurtzorgT en ZorgfocuZ maakten.

Delen via: