Roadshow cliëntervaringsonderzoek 2016

26 augustus 2016

Onderstaande brief hebben wij deze week naar onze contacten in de ouderenzorg gestuurd. Heeft u de brief niet ontvangen, maar wilt u wel graag nader geïnformeerd worden, neem dan vrijblijvend contact op met Jochem Hoekstra via j.hoekstra@zorgfocuz.nl of  met Martin Bloem via m.bloem@zorgfocuz.nl / 050 – 82 00 461

——————————————————————————————————————————

Onderwerp: Roadshow cliëntervaringsonderzoek 2016

Datum: 26/08/2016

Geachte heer/mevrouw,

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over de (afschaffing van de) CQI als meetinstrument in de VVT. Per 1 januari 2016 is de verplichting om te meten met de CQI-vragenlijst afgeschaft, maar een vervangend instrument is nog niet beschikbaar gesteld door het KwaliteitsInstituut (KI).

Hoewel er nog geen nieuw meetinstrument is, zijn veel organisaties wel verplicht om (zelfs soms nog dit jaar) cliëntervaringen te meten. Daarnaast bestaat er bij veel organisaties een eigen behoefte aan onderzoek. Daar leeft de vraag, hoe staan we er nu voor? En waar kunnen we ons op verbeteren? Ons bereiken thans veel vragen van organisaties over wat zij kunnen verwachten van het nieuw in te voeren kwaliteitskader en wat wijs is om te doen.

Om aan het beantwoorden van dit soort vragen tegemoet te komen organiseert ZorgfocuZ in de maanden september en oktober een Roadshow, waarbij we VVT-organisaties in Nederland aandoen. Tijdens de Roadshow praten we u bij over de meest actuele stand van zaken rondom de meetverplichting, de nieuwe regels die daarbij een rol spelen, de aandachtpunten en de verplichtingen die er gelden voor de meting in het najaar van 2016. Interessant voor Raden van Bestuur, managers en kwaliteitsfunctionarissen van VVT-organisaties.

In ieder geval voor organisaties die in 2016 nog willen meten begint dus de tijd te dringen. Ons advies daarbij is om niet te wachten tot de nieuwe meetregels beschikbaar worden gesteld. Organisaties die pas in oktober in beweging komen om hun cliëntonderzoek op te zetten en uit te voeren, zullen dan onherroepelijk met een planningsprobleem te maken krijgen. Alleen al het opstellen van een correct adressenbestand en het versturen van vooraankondigingen duurt immers even. Ondanks de onduidelijkheid die er tot 1 oktober 2016 is, zijn er al wel enkele voorbereidende activiteiten die u als zorgorganisatie reeds in gang kunt zetten. Niet alleen voor de juiste externe verantwoording, maar ook vooral voor optimale (interne) evaluatie en als input voor verbetering.

Binnenkort zullen wij telefonisch contact met u opnemen voor het inplannen van een mogelijke afspraak, indien dat gewenst is uiteraard. De afspraak is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets. Mocht u op voorhand al vragen hebben, of reeds een afspraak met ons in willen plannen, dan kunt u contact opnemen met ZorgfocuZ via 050 – 82 00 461.

Met vriendelijke groet,

Drs. T.G. Van der Zee
Directeur ZorgfocuZ

ZorgfocuZ is een initiatief van de vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen, een door het Kwaliteitsinstituut geaccrediteerd meetbureau (voor o.a. CQI-metingen) en richt zich volledig op onderzoek in de zorgsector.
——————————————————————————————————————————

[iphorm id=”16″ name=”Aanmelden Roadshow”]

Delen via: