Rekenkamerrapport ‘Toegang tot Wmo’ genomineerd voor Goudvink 2021

15 december 2021

Het rekenkameronderzoek ‘Toegang tot Wmo’ dat ZorgfocuZ samen met de Rekenkamer Nijmegen heeft uitgevoerd is genomineerd voor de Goudvink voor het beste rekenkamerrapport 2021. De jury over het rapport: ‘Een duidelijk en goed leesbaar rapport met veel belangrijke bevindingen, conclusies die hout snijden en zinnige aanbevelingen. Het College en de Raad kunnen hiermee aan de slag, wat de doorwerking ondersteunt die het onderzoek en rapport zeker verdienen.’ Verder is de jury te spreken over de gekozen onderzoeksaanpak: ‘De onderzoeksaanpak is helder en goed. Sterke punten zijn het betrekken van de doelgroep bij het onderzoek en het aansluitende nazorgonderzoek. De interviews zijn goed gedaan en leveren relevante informatie op.’

In opdracht van de Rekenkamer Nijmegen heeft ZorgfocuZ samen met de Rekenkamer een onderzoek gedaan naar de toegang tot Wmo-maatwerkvoorzieningen. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te bieden in de wijze waarop bewoners met een (hulp)vraag in Nijmegen toegang hebben tot voorzieningen op grond van de Wmo en waar nodig aanbevelingen te doen om die toegang vanuit cliëntperspectief effectiever en efficiënter te maken. Lees hier de volledige onderzoeksrapportages.

Jaarlijks wordt door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR) de Goudvink uitgereikt. Dit is de prijs voor het beste rekenkamerrapport. In 2021 waren er 17 inzendingen, waarvan er 5 genomineerd zijn. De uiteindelijke winnaar van de prijs is de Randstelijke Rekenkamer met haar onderzoek ’Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel en Harsco’. Lees hier het volledige juryrapport om te zien waarom de jury ons heeft genomineerd voor het beste rekenkamerrapport 2021.

Delen via: