QuickScan

Wat is een QuickScan?
Een quickscan is een instrument waarmee digitale of schriftelijke informatie, processen of berichtgeving snel en concreet kunnen worden beoordeeld. Dit maakt het een waardevolle methode wanneer middelen beperkt zijn of wanneer u behoefte heeft aan een snel en overzichtelijk inzicht. Quickscans kunnen worden ingezet als de meest voorname methode in een onderzoek, of als een aanvulling op andere methoden.

Onze eigen QuickScan
In samenwerking met de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben wij onze eigen QuickScan ontwikkeld. Het betreft een lijst van ca. 40 normen en criteria waarvan twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar beoordelen of er aan wordt voldaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om beoordeling van een website, applicatie of online systeem, maar ook om een nieuwsbrief, uitnodigingstekst, informatiebrochure of mailing. Wij werken met een standaard normenlijst die op basis van het te beoordelen middel of kanaal op maat wordt aangepast en aangevuld. Zo bevat de QuickScan altijd de meest passende en relevante onderdelen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Bij het toepassen van de QuickScan wordt er voor iedere norm aangegeven of er wel of niet aan is voldaan, eventueel met een beknopte tekstuele toelichting. Hier komt uiteindelijk een score uit die een indicatie geeft van de sterke punten en verbeterpunten van het te beoordelen kanaal. Voor de digitale QuickScan toetsen wij bijvoorbeeld op (tenminste) vijf onderdelen:

De functionele structuur heeft betrekking op de volledigheid van informatie op de webpagina. Bij dit onderdeel wordt getoetst of alle te verwachten contactgegevens op een logische en vindbare plek zijn weergegeven op iedere pagina, bijvoorbeeld onderaan of in een banner.

  • Bij het beoordelen van de tekstkwaliteit wordt gekeken naar het taalniveau en de tekstuele structuur. Een belangrijk element hierbij is dat de teksten op de website op een toegankelijk taalniveau (B1) geschreven zijn.
  • Bij de vormgevingvan de website wordt gekeken naar de navigatiestructuur en het gebruik van iconen, witruimte en kleurcontrast. Zo wordt gekeken of de vormgeving van de website goed is ingericht op toegankelijkheid van alle gebruikers (dus niet van de “gemiddelde gebruiker”)
  • De usability betreft het gebruiksgemak van de website. Om het gebruiksgemak te toetsen wordt er nader gekeken naar de volgende subthema’s: navigatie, broodkruimelpad, klikbaarheid, opbouwbaarheid en responsive design (d.w.z. dat de website bruikbaar is op ieder device, zoals laptops, tablets en smartphones).
  • Functionaliteiten zijn elementen of tools op de website die bijdragen aan de gebruiksvriendelijkheid. Dit zijn functies die de usability ondersteunen, zoals een chat-, voorlees-, zoek- of contrastfunctie. Deze functies zorgen ervoor dat gebruikers eenvoudig kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze QuickScan, of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op met Jaou Chateau.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten