Problemen gemeenten met financiële verantwoording Wmo 2015 en Jeugdwet

4 januari 2016

Gemeenten dienen in het kader van de decentralisaties in het sociale domein met zorgaanbieders afspraken te maken over de zorginkoop en bekostiging, maar ook over verantwoording en controle. Gemeenten blijken echter niet altijd over voldoende informatie te beschikken om te kunnen beoordelen of de ingediende declaraties van zorgaanbieders kloppen. Hierdoor is niet alleen sprake van een beheersprobleem. Ook bij de controle van de jaarrekening door de accountant kan dit tot knelpunten leiden. Het bepalen van de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de zorguitgaven is een uitdaging op zich geworden. Gemeenten (en zorgaanbieders) zijn zelf aan zet voor het oplossen van deze problemen.

Onderzoek naar geleverde zorg

Nader onderzoek onder cliënten of bepaalde zorg daadwerkelijk geleverd is, kan bijdragen om dit probleem op te lossen. Theo van der Zee, directeur ZorgfocuZ, over dit vraagstuk: ”ZorgfocuZ ondersteunt gemeenten al enige  tijd met onderzoek op het gebied van Sociaal Domein. Onderzoek naar cliënten (bewoners), de kwaliteit van de zorg en het effect van het Sociaal Beleid  staan hierbij centraal. Wij krijgen de laatste maanden echter ook verschillende verzoeken van gemeenten om nader onderzoek te zoek naar de geleverde zorg ten behoeve van de financiële productieverantwoording.”

Specifieke ervaring met accountancy controles

Zorgaanbieders moeten aan gemeenten nu andere informatie aanleveren dan voorheen. Om dit goed te regelen,  vraagt vanzelfsprekend tijd. De kans is daarom aanwezig dat accountants bij veel van de gemeentelijke jaarrekeningen over 2015 geen goedkeurende verklaring zullen afgeven. “Voor ons biedt deze ontwikkeling ook weer een kans om te laten zien wat gemeenten kunnen bereiken met cliëntonderzoek op het gebied van dergelijke vraagstukken. Het toeval wil overigens dat wij bij ZorgfocuZ een aantal specialisten in dienst hebben met zeer specifieke ervaring op het vlak van dergelijke accountancy controles. Wij zijn bijvoorbeeld ook goed bekend met het project iZA. Al met al merken wij dat wij voor gemeenten een goede sparringpartner kunnen zijn en dat we met onderzoek een concrete bijdrage kunnen leveren aan het (mede) oplossen van deze specifieke vraagstukken.”

Zie voor meer informatie ook: opstellen onderzoeksplan

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Nadere informatie is op te vragen bij:

Martin Bloem
m.bloem@zorgfocuz.nl
050 – 82 00 461

Delen via: