PREM Wijkverpleging ook in 2020 verplicht voor organisaties die wijkverpleging leveren

11 december 2019
PREM Wijkverpleging

Aanbieders van wijkverpleging zijn ook in 2020 verplicht om een meting van cliëntervaringen te doen middels de PREM Wijkverpleging. De PREM is van toepassing op organisaties die wijkverpleging leveren vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De resultaten van deze meting zullen gedeeld worden met de teams wijkverpleging ten behoeve van het leren en ontwikkelen, daarnaast zullen de resultaten gedeeld worden met ZorgkaartNederland ten behoeve van cliëntkeuzeinformatie en als laatste zal de informatie ook gedeeld worden met Zorginstituut Nederland, zorgverzekeraars en de branche- en beroepsverenigingen.

PREM Wijkverpleging verplicht vanaf 2020

Met de landelijke partijen is afgesproken dat de meting van de PREM dient te worden gedaan in de periode van 1 februari – 31 mei 2020. Voor eind mei 2020 dient het meetbureau ook de gegevens al aangeleverd te hebben in de portal van de Trusted Third Party (TTP), voor de doorlevering van de gegevens van eerdergenoemde partijen, behalve de doorlevering aan ZorgkaartNederland. Dat is een taak van het meetbureau.

Handboek PREM Wijkverpleging

Voor de meting van de PREM Wijkverpleging in 2020 zullen er geen aanpassingen gedaan worden aan de PREM-vragenlijst. Er is wel een toelichting opgenomen bij de achtergrondvragen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw handboek passend bij de meting van de PREM in 2020. De verwachting is dat het handboek rond 1 januari 2020 klaar zal zijn.

Wat kan ZorgfocuZ voor u betekenen?

In 2019 hebben wij meer dan 50 thuiszorgorganisaties geholpen met het uitvoeren van de PREM Wijkverpleging. Ook voor de PREM Wijkverpleging 2020 hebben veel van deze klanten ZorgfocuZ weer gevraagd om deze meting in 2020 te herhalen. De wijze waarop wij het onderzoek uitvoeren verschilt per organisatie. Wij doen dit inmiddels op velerlei manieren zoals via een schriftelijke en telefonische benadering. Wij hebben bij één organisatie al een respons weten te bereiken van meer dan 80%.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar PREM Wijkverpleging 2020.

Delen via: