PREM Wijkverpleging – respons van 80%!

20 mei 2019

Zorggroep Noordwest-Veluwe (ZNWV) heeft ZorgfocuZ recentelijk de PREM Wijkverpleging uitgevoerd. De PREM Wijkverpleging is een vragenlijstonderzoek waarin aan cliënten wordt gevraagd wat hun ervaringen zijn met het zorgproces. De vragenlijst kan zowel schriftelijk, digitaal, persoonlijk of telefonisch bij de cliënten worden afgenomen. Voor ZNWV hebben we het onderzoek uitgevoerd aan de hand van telefonische interviews. Hierbij hebben we een respons van ca. 80% weten te behalen! Ruim 130 cliënten van de 175 cliënten die zijn benaderd hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Dergelijke responscijfers zijn voor onderzoek hoog te noemen. Het geeft maar weer eens te meer aan dat een goede voorbereiding en uitvoering van dergelijk onderzoek zijn vruchten af kan werpen.  Hulde aan onze interviewers, dit zijn resultaten waar we trots op zijn!