PREM Wijkverpleging: nieuw handboek en werkinstructie gepubliceerd

9 februari 2021
PREM Wijkverpleging

De PREM Wijkverpleging over 2020 is kort geleden afgerond en de nieuwe meting staat al voor de deur. Brancheorganisatie ActiZ (lid van de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging) publiceerde op 9 februari het nieuwe handboek en bijbehorende werkinstructies voor de komende drie meetjaren. In dit nieuwsbericht zetten we de belangrijkste zaken op een rijtje.

Meetperiode

Iedere thuiszorgorganisatie is verplicht om jaarlijks de PREM Wijkverpleging uit te voeren. De meetperiode loopt van 1 maart t/m 31 december. De stuurgroep kiest er daarnaast voor om de komende drie jaar (dus tot en met 2023) de afspraken en instructies uit het nieuwe handboek aan te houden. De meetperiode van maart tot en met december zal dus zowel voor dit jaar (2021) gelden als de twee daaropvolgende jaren.

Vragenlijst

Naar aanleiding van de meting in 2019 en 2020 heeft de stuurgroep de vragenlijst geëvalueerd en voert zij enkele wijzingen door. Er zijn een aantal vragen anders geformuleerd of wordt er een toelichting bij de vraag gegeven. Daarnaast zijn een aantal achtergrondvragen komen te vervallen. Tot slot is een PROM-vraag (patient reporterd outcome measure) over de ervaren kwaliteit van leven toegevoegd.

De nieuwe PREM vragenlijst bestaat uit negen ervaringsvragen, de PROM-vraag, een aanbevelingsvraag, twee open vragen en een aantal achtergrondvragen. Het blijft net als voorgaande jaren mogelijk om vragen toe te voegen die voor uw organisatie relevant zijn.

Methode

Als zorgorganisatie kunt u kiezen welke meetmethode u wilt inzetten om uw cliënten te bevragen. In het nieuwe handboek vindt u voor elk van de methoden de instructies. Net als vorige metingen is het mogelijk de vragenlijst schriftelijk, online, mixed-mode of middels een interview uit te vragen.

Doelgroep en steekproef

Er zijn geen wijzigingen aangebracht in de doelgroep die u dient aan te schrijven. Het handboek geeft duidelijkere inclusie- en exclusiecriteria. De steekproefgrootte is ten opzichte van vorige metingen iets aangepast: organisaties met minder dan 150 cliënten zullen iedereen meenemen in het onderzoek (die grens was voorheen 175 cliënten), organisaties met een cliëntenaantal tussen de 150 en 500 cliënten, schrijven minimaal 150 aan. Bij een cliëntenpopulatie groter dan 500 wordt 30% daarvan aangeschreven.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de PREM Wijkverpleging, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Delen via: