Bijeenkomst onderzoeksbureaus van Actiz over PREM Wijkverpleging 2020

22 januari 2020
PREM Wijkverpleging

Actiz heeft vandaag een bijeenkomst georganiseerd voor onderzoeksbureaus om uitleg  te geven over het handboek van de PREM Wijkverpleging 2020. Onze collega Mark van der Staaij was hierbij namens ZorgfocuZ aanwezig. De werkgroep bestaande uit ActiZ, Zorgkaart Nederland, en Zorginstituut Nederland hebben enkele wijzigingen doorgevoerd in het handboek ten opzichte van het vorige handboek uit 2019.

De meest tastbare wijziging betreft een uitbreiding van de vragenlijst met enkele vragen waarin aan de cliënt toestemming wordt gevraagd voor publicatie van de resultaten op o.a. Zorgkaart Nederland. Het proces van de meting is tevens herzien. Meetbureaus dienen de uitkomsten van de PREM Wijkverpleging 2020 nu naar twee verschillende partijen door te leveren, namelijk Zorgkaart Nederland en de gegevensmakelaar. Alleen deelnemers die de vragenlijst volledig hebben ingevuld én toestemming hebben gegeven zullen ook als review geplaatst worden op Zorgkaart Nederland.

Mede op basis van onze ervaring met cliëntonderzoek en onze ervaring met de PREM Wijkverpleging hebben wij vanuit ZorgfocuZ meerdere suggesties gedaan aan de werkgroep om ervoor te zorgen dat de deelname van cliënten makkelijker en sneller leidt tot een review. Hierdoor krijgen zorgorganisaties meer terugkoppeling van hun cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening én zullen ze beter vertegenwoordigd zijn op Zorgkaart Nederland. Al met al was het een nuttige sessie en kijken we uit naar de komende meetperiode!

Delen via: