PREM Wijkverpleging 2019

15 mei 2019
PREM Wijkverpleging

Zorgaanbieders kunnen starten met het meten van cliëntervaringen via de PREM wijkverpleging. De uitvraag dient eind september 2019 afgerond te zijn. De PREM (Patient Reported Experience Measure) is van toepassing op organisaties die wijkverpleging leveren vanuit de ZvW. De resultaten van deze indicator zijn naast leer- en verbeterinformatie voor wijkteams ook beschikbaar op ZorgkaartNederland als cliënt keuze-informatie en worden verstrekt aan zorgverzekeraars als informatie voor de inkoopgesprekken met aanbieders. Met Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat de gegevens van de PREM Wijkverpleging 2019 door verzekeraars niet worden gebruikt voor zorginkoop 2020. 

Handboek en factsheet

Er is een handboek beschikbaar met achtergrondinformatie over het proces van het uitvragen van de PREM en de andere indicatoren wijkverpleging. Dit handboek ondersteunt zorgaanbieders van wijkverpleging en meetbureaus bij de landelijke kwaliteitsmeting in 2019. Voor de uitvraag van de PREM zijn voorbeelden van toestemmingsformulieren voor cliënten beschikbaar, afgestemd op de methode van uitvraag (online, per post, of telefonische interviews). Deze formulieren kunnen naar keuze worden aangepast door de zorgaanbieder en/of het meetbureau.

Volgende week komt ook een format voor een verwerkersovereenkomst (AVG) beschikbaar evenals een factsheet PREM Wijkverpleging, met beknopte achtergrondinformatie over de totstandkoming van de PREM.

Naar verwachting is de gegevensmakelaar (Trusted Third Party – TTP) voor de aanlevering van de PREM 2019 wijkverpleging begin juni 2019 bekend. Zodra dit bekend is, wordt hierover gecommuniceerd. In dit document wordt informatie gegeven over de data die door meetbureaus zal worden doorgeleverd aan de TTP.

Achtergrond PREM

In 2016 zijn met het afschaffen van de CQ index VVT bestuurlijke afspraken gemaakt over het ontwikkelen van een cliënt-ervaringsinstrument in de vorm van een PREM. Deze afspraken zijn bevestigd in het kwaliteitskader Wijkverpleging, waarin de landelijke partijen zich hebben gecommitteerd aan het ontwikkelen van een instrument voor het meten van clientervaringen.

Een PREM is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met de zorg meet. De PREM Wijkverpleging is in 2017 ontwikkeld door bureau Argo en is eind 2018 getoetst in een pilot waaraan 15 zorgaanbieders hebben deelgenomen. De vragenlijst bestaat uit 9 ervaringsvragen, twee aanbevelingsvragen, 2 open vragen en een aantal achtergrondvragen. In de PREM is ook de NPS-vraag opgenomen, deze hoeft dus niet apart te worden uitgevraagd bij cliënten.

Kwaliteitskader wijkverpleging

Op 1 mei 2018 is het Kwaliteitskader wijkverpleging aangeboden aan het Zorginstituut Nederland. Dit kwaliteitskader is ontwikkeld door ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland (PFN), V&VN, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het kwaliteitskader geeft antwoord op de vraag wat goede wijkverpleging inhoudt en wat de samenleving mag verwachten als iemand is aangewezen op de wijkverpleging.

Het kwaliteitskader bevat ook een ontwikkelagenda, waarin de betrokken partijen afspraken hebben gemaakt om het kwaliteitskader te verwezenlijken. Voor de uitwerking van de ontwikkelagenda is een landelijke stuurgroep ingericht bestaande uit vertegenwoordigers van de bovengenoemde partijen. De uitwerking betreft onder andere het ontwikkelen van indicatoren die iets zeggen over de kwaliteit van de wijkverpleging en een indicator voor het meten van cliëntervaringen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de PREM Wijkverpleging, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Delen via: