PREM Kindzorg vanaf 2021 verplicht

27 september 2021

Het Kwaliteitskader wijkverpleging en de ‘Kwaliteitsstandaard Zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving’, geeft antwoord op de vraag wat goede wijkverpleging inhoudt en wat de samenleving mag verwachten als een kind is aangewezen op verpleegkundige zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet. Verschillende bronnen geven zorgprofessionals informatie over wat er voor hun kinderen toe doet en waar verbeterpunten liggen. De PREM Kindzorg is één van die bronnen en is vanaf 2021 verplicht.

PREM Kindzorg verplicht

Vanaf 1 juni 2021 is de PREM Kindzorg officieel in gebruik genomen. DE PREM Kindzorg is ontwikkeld door Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ), Stichting Kind en Ziekenhuis en de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging. Aanbieders van wijkverpleging zijn verplicht om dit onderzoek uit te voeren. In 2021 dient de meting tussen 1 juni en 31 december 2021 worden uitgevoerd te worden.

Wilt u meer weten over de PREM Kindzorg, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Delen via: