Woonwensenonderzoek

Bij een woonwensenonderzoek worden de wensen en behoeften van (toekomstige) bewoners en andere betrokkenen van een specifieke locatie in kaart gebracht. Een dergelijk onderzoek is zinvol bij het ontwikkelen van nieuwbouwplannen, in het kader van herstructurering of in relatie tot ‘scheiden van wonen en zorg’. Wij kunnen u uitstekend van dienst zijn met het uitvoeren van een woonwensenonderzoek. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, woningcorporaties en (ouderen-)zorgorganisaties.

Scheiden wonen en zorg

Bij een woonwensenonderzoek wordt onder een bepaalde doelgroep (veelal (potentiële) cliënten) onderzoek gedaan naar de specifieke woningwensen (o.a prijs, grootte, type indeling, bouwstijl en functionaliteiten), maar kan ook worden gekeken naar wensen met betrekking tot de woonomgeving.

De samenwerking met ZorgfocuZ is als bijzonder prettig ervaren. Er was sprake van flexibiliteit en volledige transparantie. Bovendien is geleverd wat vooraf in een duidelijke opdracht was vastgelegd.

Irma Zandt – Divisiemanager Ouderenzorg De Baalderborg Groep

Veel ouderenzorgorganisaties hebben sinds de invoering van het scheiden van wonen en zorg een opgave om naast goede zorg, ook goede woonzorglocaties te bieden aan hun bewoners. Als verhuurder hebben zij te maken met huurders van appartementen met een vorm van zorg en ondersteuning op de achtergrond. Deze verandering leidt tot specifieke vragen en wensen rondom de situering van een zorgappartement. Denk aan de grootte en het aantal kamers, het interne en externe voorzieningenniveau van een appartementencomplex, de aanwezigheid van ruimten voor contact en ontmoeting.

Er is mede door de intreding van het scheiden van wonen en zorg, veel onderzoek gedaan naar woonwensen van mensen met een zorg-/ondersteuningsvraag. Er is dan ook veel literatuur beschikbaar op basis van recente (wetenschappelijke) onderzoeken naar woonwensen en uitgangspunten waarmee projectontwikkelaars rekening moeten/kunnen houden. De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen een mooie basis van inspiratie vormen voor zorgorganisaties die een eigen woonwensenonderzoek willen laten uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het betrekken van de meest passende doelgroepen en de centraal te stellen thema’s van het onderzoek.

Woonwensenonderzoek op maat

Op basis van onze ervaring met woonwensenonderzoek kunnen wij u adviseren over de diverse mogelijkheden van onderzoek. Welke onderzoeksopzet voor u het beste toepasbaar is, hangt af van uw specifieke wensen.

Wij beschikken op basis van ervaringsprojecten over diverse voorbeeldvragen en -vragenlijsten die wij ter inspiratie aan u kunnen voorleggen. De vragenlijst passen we uiteraard aan naar uw informatiebehoefte.

Het onderzoek kunnen wij aan de hand van verschillende dataverzamelingsmethoden voor u uitvoeren. Denk hierbij aan kwantitatief onderzoek zoals via online en schriftelijke vragenlijsten of aan kwalitatief onderzoek waarbij (telefonische of face-to-face) interviews worden afgenomen met bewoners en betrokkenen.

De uitkomsten van een woonwensenonderzoek kunnen wij in diverse rapportagevormen rapporteren. Denk hierbij aan hard copy rapporten met diverse analyses en vergelijkingen. Wij kunnen de resultaten ook rapporteren via ons online dashboard.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over woonwensenonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 82 00 461.