Onderzoek onder vrijwilligers

Vrijwilligers zijn voor zorgorganisaties van steeds groter belang. Zonder hen is efficiënte en effectieve bedrijfsvoering nauwelijks meer mogelijk. Voor sommige organisaties geldt zelfs dat het aantal vrijwilligers groter is dan het aantal medewerkers. Hierin gaat echter een belangrijk bedrijfsrisico schuil, indien deze onbetaalde krachten om wat voor reden dan ook wegvallen. Hen boeien, binden en behouden is dan ook een belangrijke opgave.Vanuit ZorgfocuZ ondersteunen wij zorgorganisaties bij de uitvoering van vrijwilligersonderzoek.

Verantwoordelijkheid van zorgorganisaties

Voor zorgorganisaties waarvoor wij een medewerkersonderzoek uitvoeren of een onderzoek onder mantelzorgers, voeren wij daarnaast ook wel vrijwilligersonderzoek uit. Qua opzet en uitvoering zijn deze onderzoeken ook wel met elkaar te vergelijken. Een mantelzorger wordt wel eens in één adem genoemd met vrijwilligers. Een belangrijk verschil tussen een mantelzorger en een vrijwilliger is echter dat bij een mantelzorger de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale band tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende. Daarentegen biedt een vrijwilliger de hulpverlening vanuit een algemene wens om een ander te helpen, waarbij er geen sprake is van een sociale band met de zorgbehoevende.

Bovendien mag een vrijwilliger de hulpverlening alleen in samenwerking met een professionele zorgorganisatie aanbieden. Omdat er dan sprake is van een formele band tussen de vrijwilliger en de zorgorganisatie, ligt de verantwoordelijkheid voor eventuele schade jegens de zorgvrager (die wordt aangericht door de vrijwilliger) bij de zorgorganisatie.

ZorgfocuZ heeft ons met een vragenlijst op maat, een prettige samenwerking en een mooi rapport inzicht gegeven in hoe onze medewerkers hun werk beleven.

Marianne Slingerland – Kwaliteitsfunctionaris Thuiszorg Het Friese Land

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over vrijwilligersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Robbert Klein Koerkamp of Tessa Dekker en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.