Onderzoek Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) omvat factoren in de werkomgeving die stress, werkdruk en andere psychologische en sociale belasting kunnen veroorzaken. Hoewel onderwerpen met betrekking tot PSA worden meegenomen in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), wordt ZorgfocuZ regelmatig benaderd voor specifiek onderzoek naar PSA-gerelateerde thema’s. Door het uitvoeren van een dergelijk onderzoek helpen wij u bij het verkrijgen van waardevolle inzichten en bieden wij u concrete richtlijnen om de gezondheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren.

Wat houdt psychosociale arbeidsbelasting in?

Een hoge mate van psychosociale arbeidsbelasting kan zowel medewerkers individueel als de organisatie als geheel negatief beïnvloeden. Psychosociale arbeidsbelasting kan leiden tot een burn-out, verminderde productiviteit, verhoogd ziekteverzuim en een negatieve werkcultuur. Door het uitvoeren van onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting in een organisatie, verkrijgt u waardevolle inzichten in de specifieke aspecten van de werkomgeving die invloed hebben op de psychosociale gezondheid van de medewerkers.

Onze aanpak omvat het gebruik van gevalideerde meetinstrumenten en verdiepende analyses om de PSA-risico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen. Gedurende het proces werken we nauw met u samen om een vragenlijst op maat te ontwikkelen die rekening houdt met de specifieke kenmerken van uw organisatie.

ZorgfocuZ legt de focus op maatwerk, waarbij we streven naar bruikbare inzichten en praktische oplossingen die uw organisatie in staat stellen om gerichte acties te ondernemen ter verbetering van de werkomgeving. Uitgebreider begrip en extra diepgang kan worden verkregen door het uitvoeren van aanvullend kwalitatief onderzoek.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) in uw organisatie, onze werkwijze of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).