Procesevaluatie

In de zorg en de sociale sector bestaan veel verschillende werkwijzen en methoden waarmee organisaties werken. Organisaties die gebruikmaken van eigen methoden kunnen hun interventie laten toetsen en opnemen in de databanken van kennisinstituten zoals die van Movisie, Vilans en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). In deze databanken is alle beschikbare informatie over interventies te vinden, en is inzichtelijk of een interventie is beoordeeld als ‘goed beschreven’, ‘goed onderbouwd’ of ‘effectief’ is erkend. Met het opnemen  van een interventie in de databank worden anderen in de sector in staat gesteld om ook gebruik te maken van de methode. Bovenal maakt het inzichtelijk wat de sterke punten en de mogelijke kwaliteitsverbeteringen van de methodiek zijn. Om een interventie op te laten nemen in de databank is het nodig om een procesevaluatie uit te voeren. Met een procesevaluatie brengen we in kaart wat er goed gaat aan de interventie en wat eventueel verbeterd kan worden. Wij helpen organisaties bij de uitvoering van dergelijke procesevaluaties en zijn u dan ook graag van dienst met dit onderzoek.

Expertise en ervaring

Vanuit ZorgfocuZ zijn wij goed op de hoogte van de richtlijnen die komen kijken bij deze onderzoeken. Zo hebben we afgelopen jaar met succes een procesevaluatie mogen uitvoeren voor LIMOR.

De samenwerking met ZorgfocuZ heb ik als zeer prettig en deskundig ervaren. ZorgfocuZ heeft voor ons een procesevaluatie voor onze begeleidingsmethodiek Situationeel Begeleiden uitgevoerd. Ik heb de korte lijnen en de flexibiliteit in het bijzonder gewaardeerd. Het gezamenlijk plan gaf richting en vertrouwen, maar bood gelijktijdig voldoende flexibiliteit toen dat in het verloop van het onderzoek wegens onvoldoende respons nodig bleek om te schakelen in aanpak.

Lotte Schenk, Teammanager beleid en kwaliteit bij LIMOR

Op basis van onze ervaring kunnen wij u aan de hand nemen bij de opzet en uitwerking van deze onderzoeken. Uiteraard bieden we alle mogelijke methoden van dataverzameling aan om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Een combinatie van verschillende methoden is ook nodig om een goed beeld te krijgen van de interventie.

Richtlijnen onderzoek

De kennisinstituten hebben allemaal duidelijke richtlijnen voor de uitvoering van een procesevaluatie en houden we ons dus ook altijd aan de voorgeschreven richtlijnen. De richtlijnen en onderzoeksvragen die worden gesteld moeten op een systematische manier in kaart worden gebracht. De vragen die centraal staan zijn:

  1. Is de interventie uitgevoerd volgens plan?
  2. Wat is het bereik van de interventie?
  3. Hoe is de waardering en ervaring van deelnemers en uitvoerders en wat heeft het hen opgeleverd?
  4. Wat zijn over het algemeen de succes- en faalfactoren van de methodiek?
  5. Welke aanbevelingen kunnen er aan de hand van de procesevaluatie worden gedaan om de interventie te verbeteren?

Onze aanpak bij een procesevaluatie

Om inzicht te krijgen in bovenstaande onderzoeksvragen passen wij diverse methodes toe: documentstudie, data-analyse, vragenlijstonderzoek, groepsgesprekken en diepte-interviews. Dit voeren wij uit onder huidige cliënten, medewerkers die de hulpverlening bieden, teammanagers en medewerkers. Met het meenemen van deze doelgroepen worden methoden zo breed mogelijk binnen organisaties beoordeeld.

Naast het doen van een procesevaluatie is het ook goed mogelijk om direct een ervaringsonderzoek uit te voeren voor organisaties onder zowel cliënten als medewerkers. Aangezien we gedurende de procesevaluatie al in contact staan met deze doelgroepen valt dit goed te combineren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de uitvoering van een procesevaluatie en over onze aanpak? Neem gerust contact op met onze collega Jesse Hulsebosch en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 82 00 461 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 269 (kantoor Utrecht).