PREM Wijkverpleging

Aanbieders van wijkverpleging dienen jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren met de PREM Wijkverpleging. Vanuit ZorgfocuZ zijn wij voor meer dan 50 thuiszorgorganisaties verantwoordelijk voor de uitvoering van de jaarlijkse PREM Wijkverpleging. Wij helpen u graag verder en wij bieden een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. 

Handboek en werkinstructie PREM Wijkverpleging

Brancheorganisatie ActiZ (lid van de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging) heeft een handboek en bijbehorende werkinstructies gepubliceerd waarin staat beschreven hoe de PREM Wijkverpleging uitgevoerd dient te worden. Wij hebben de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet:

Meetperiode
Iedere thuiszorgorganisatie is verplicht om jaarlijks de PREM Wijkverpleging uit te voeren. De meetperiode loopt van 1 maart t/m 31 december.

Vragenlijst
Naar aanleiding van de metingen PREM Wijkverpleging in 2019 en 2020 heeft de stuurgroep de vragenlijst geëvalueerd en voert zij enkele wijzigingen door voor de PREM Wijkverpleging. Er is een aantal vragen anders geformuleerd of er wordt een toelichting bij de vraag gegeven. Daarnaast is een aantal achtergrondvragen komen te vervallen. Tot slot is een PROM-vraag (patient reporterd outcome measure) over de ervaren kwaliteit van leven toegevoegd.

De samenwerking met ZorgfocuZ is als zeer prettig ervaren. De lijnen zijn erg kort en dat maakt communicatie makkelijk en snel. Daarnaast denken ze graag mee en zijn ze flexibel in het aanpassen van gemaakte plannen. Een samenwerkingspartner die werk uit handen neemt en waar je op kunt vertrouwen.

De nieuwe PREM vragenlijst voor de PREM Wijkverpleging bestaat uit negen ervaringsvragen, de PROM-vraag, een aanbevelingsvraag, twee open vragen en een aantal achtergrondvragen. Het blijft net als voorgaande jaren mogelijk om vragen toe te voegen die voor uw organisatie relevant zijn.

Methode
Als zorgorganisatie kunt u kiezen welke meetmethode u wilt inzetten om uw cliënten te bevragen. In het nieuwe handboek vindt u voor elk van de methoden de instructies. Net als vorige metingen is het mogelijk de vragenlijst schriftelijkonline, mixed-mode of middels een interview uit te vragen.

Doelgroep en steekproef
Er zijn geen wijzigingen aangebracht in de doelgroep die u dient aan te schrijven. Het handboek geeft duidelijkere inclusie- en exclusiecriteria. De steekproefgrootte is ten opzichte van vorige metingen iets aangepast: organisaties met minder dan 150 cliënten zullen iedereen meenemen in het onderzoek (die grens was voorheen 175 cliënten), organisaties met een cliëntenaantal tussen de 150 en 500 cliënten, schrijven minimaal 150 aan. Bij een cliëntenpopulatie groter dan 500 wordt 30% daarvan aangeschreven.

Samenwerking met ZorgfocuZ

Wij kunnen de dataverzameling op verschillende manieren voor u organiseren. Hierbij redeneren wij altijd vanuit uw eigen informatiebehoefte. Wij passen ons plan van aanpak hierop aan. Het is mogelijk om aan de vragenlijst eigen maatwerkvragen toe te voegen en u kunt kiezen uit verschillende methoden van dataverzameling. Wij kunnen de bovengenoemde methoden toepassen, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u zelf de vragenlijsten uitdeelt aan cliënten.

De resultaten rapporteren wij in een overzichtelijk online dashboard waarvan u een eigen inlog krijgt. Ons dashboard bevat handige functionaliteiten zoals een automatische rapportgenerator en filteropties waarmee u nadere analyses kunt doen op het niveau van regio’s en teams.

PREM Wijkverpleging

Cliënten kunnen via de vragenlijst toestemming geven voor publicatie van de review op ZorgkaartNederland. Als erkend meetbureau zullen wij zorgen voor de aanlevering van de gegevens aan ZorgkaartNederland en de gegevensmakelaar, conform de richtlijnen.

U kunt ervan uitgaan dat wij u zoveel mogelijk bij de hand nemen bij de uitvoering van dit onderzoek en u trachten te ontzorgen.  Wij voldoen aan alle eisen voor de verwerking van persoonsgegevens (ISO 27001). Onze klanten waarderen de samenwerking met ZorgfocuZ met een 8,4!

Gratis ingelijste factsheet inclusief benchmark

Klanten die bij ons de PREM Wijkverpleging afnemen, ontvangen na afronding van het onderzoek een gratis ingelijste factsheet inclusief een benchmark met een vergelijking met andere thuiszorgorganisaties. De resultaten van uw onderzoek worden daardoor nog waardevoller. Door te vergelijken met andere thuiszorgorganisaties wordt direct duidelijk op welke punten uw organisatie gunstig scoort en waar er mogelijk nog verbeteringen mogelijk zijn.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de PREM Wijkverpleging, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.