PREM Kindzorg

Aanbieders van verpleegzorg aan kinderen zijn verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren met de PREM Kindzorg 2022. De vragenlijst die gebruikt wordt bij de PREM Kindzorg is passend gemaakt aan de belevingswereld van ouders en kinderen. Zo wordt als uitgangspunt genomen dat zorg wordt verleend vanuit een eigen omgeving van het kind. Dat kan thuis zijn, maar ook op een verpleegkundig kinderdagverblijf of een verpleegkundig kinderzorghuis.

De PREM-meting Kindzorg is samen met Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ), Stichting Kind en Ziekenhuis (K&Z) en de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging ontwikkeld. In het handboek en de bijbehorende werkinstructie staat beschreven waar het onderzoek aan moet voldoen en hoe het uitgevoerd kan worden. Deze richtlijnen zijn tot en met 2023 vastgelegd.

Handboek en werkinstructie PREM Kindzorg 2022

Wij hebben de belangrijkste onderdelen voor u op een rijtje gezet:

Meetperiode
De PREM Kindzorg wordt jaarlijks gemeten. De PREM Kindzorg kan het gehele jaar afgenomen worden op continue basis of er kan een puntmeting/eenmalige meting uitgevoerd worden (op een specifiek moment). Een zorgaanbieder heeft hierin zelf de keuze. Een meting dient voor het einde van een kalenderjaar te zijn afgerond (31 december), zodat de data in januari van het daaropvolgende jaar bij Mediquest kan worden aangeleverd.

Vragenlijst
De nieuwe PREM-Kindzorg vragenlijst bestaat uit veertien ervaringsvragen, een aanbevelingsvraag, twee open vragen en een aantal achtergrondvragen. Het blijft net als voorgaande jaren mogelijk om vragen toe te voegen die voor uw organisatie relevant zijn.

Methode
Als zorgorganisatie kunt u kiezen welke meetmethode u wilt inzetten om uw cliënten te bevragen. In het handboek vindt u voor elk van de methoden de instructies. Net als bij de PREM Wijkverpleging is het mogelijk de vragenlijst schriftelijkonline of middels een interview uit te vragen. Deze methoden van onderzoek voor PREM Kindzorg biedt onderzoeksbureau ZorgfocuZ allemaal aan.

Doelgroep en steekproef
Ouders en kind komen in aanmerking om deel te nemen aan de PREM Kindzorg als ze op het moment van selecteren van kinderen niet langer dan 2 maanden geleden kinderverpleegkundige zoorg hebben gehad en deze zorg minimaal 1 maand hebben ontvangen. Het handboek geeft verder duidelijkere inclusie- en exclusiecriteria.

De steekproefgrootte is ten opzichte van vorige metingen iets aangepast: organisaties met minder dan 150 cliënten moeten iedereen meenemen in het onderzoek (die grens was voorheen 175 cliënten), organisaties met een cliëntenaantal tussen de 150 en 500 cliënten, dienen minimaal 150 cliënten aan te schrijven. Bij een cliëntenpopulatie groter dan 500 dient 30% daarvan te worden aangeschreven.

ZorgfocuZ heeft voor Zorggroep de Stellingwerven het medewerkertevredenheidsonderzoek en cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Ondanks onze strakke tijdsplanning is de samenwerking hartstikke goed verlopen. ZorgfocuZ heeft beide onderzoeken op professionele wijze uitgevoerd. Gedurende de uitvoering waren de lijntjes kort. De onderzoeksresultaten zijn inzichtelijk weergegeven en wij hebben veel bruikbare handvatten voor verbetering gekregen.

Hedwig Postma – Coördinator stafbureau Zorggroep de Stellingwerven

De PREM Kindzorg via ZorgfocuZ

Wij kunnen de dataverzameling op verschillende manieren voor u organiseren. Hierbij redeneren wij altijd vanuit uw eigen informatiebehoefte. Wij passen ons plan van aanpak hierop aan. Het is mogelijk om aan de vragenlijst eigen maatwerkvragen toe te voegen en u kunt kiezen uit verschillende methoden van dataverzameling. Wij kunnen de bovengenoemde methoden toepassen, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u zelf de vragenlijsten uitdeelt aan cliënten.

De resultaten rapporteren wij in een overzichtelijk online dashboard waarvan u een eigen inlog krijgt. Ons dashboard bevat handige functionaliteiten zoals een automatische rapportgenerator en filteropties waarmee u nadere analyses kunt doen op het niveau van bijvoorbeeld regio’s, teams of andere variabelen.

U kunt ervan uitgaan dat wij u zoveel mogelijk bij de hand nemen bij de uitvoering van dit onderzoek en u trachten te ontzorgen. Wij voldoen aan alle eisen voor de verwerking van persoonsgegevens (ISO 27001). Onze klanten waarderen de samenwerking met ZorgfocuZ met een 8,4!

Gratis ingelijste factsheet

Klanten die bij ons de PREM Kindzorg afnemen, ontvangen na afronding van het onderzoek een gratis ingelijste factsheet.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de PREM Kindzorg, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.