PREM Kindzorg

Aanbieders van verpleegzorg aan kinderen dienen jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren met de PREM Kindzorg. De vragenlijst die gebruikt wordt bij de PREM Kindzorg is passend gemaakt aan de belevingswereld van ouders en kinderen. Zo wordt als uitgangspunt genomen dat zorg wordt verleend vanuit een eigen omgeving van het kind. Dat kan thuis zijn, maar ook op een verpleegkundig kinderdagverblijf of een verpleegkundig Kinderzorghuis.

In 2019 hebben zorgaanbieders voor het eerst een PREM-meting uitgevoerd om de tevredenheid van hun cliënten (kind en ouders) te meten. In 2020 bleek dat de PREM-meting voor de wijkverpleging op meerdere vlakken niet aansluit bij verschillende vormen van kinderverpleegkundige zorg. In 2020 is de PREM-meting Kindzorg samen met Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ), Stichting Kind en Ziekenhuis (K&Z) en de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging ontwikkeld. Er zijn zowel inhoudelijke wijzigingen als aanpassingen in het proces doorgevoerd. In het handboek leest u hoe u zich kunt voorbereiden op de meting van de PREM in 2021.

Handboek en werkinstructie

Brancheorganisatie ActiZ (lid van de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging) publiceerde op 9 februari 2021 het nieuwe handboek en bijbehorende werkinstructies voor de komende drie meetjaren. Wij hebben de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet:

Meetperiode

Iedere thuiszorgorganisatie die kinderverpleegkundige thuiszorg levert is verplicht om jaarlijks de PREM Kindzorg uit te voeren. De meetperiode loopt van 1 maart t/m 31 december. De stuurgroep kiest er daarnaast voor om de komende drie jaar (dus tot en met 2023) de afspraken en instructies uit het nieuwe handboek aan te houden. De meetperiode van maart tot en met december zal dus zowel voor dit jaar (2021) gelden als de twee daaropvolgende jaren.

Vragenlijst

De nieuwe PREM-Kindzorg vragenlijst bestaat uit veertien ervaringsvragen, een aanbevelingsvraag, twee open vragen en een aantal achtergrondvragen. Het blijft net als voorgaande jaren mogelijk om vragen toe te voegen die voor uw organisatie relevant zijn.

Methode

Als zorgorganisatie kunt u kiezen welke meetmethode u wilt inzetten om uw cliënten te bevragen. In het handboek vindt u voor elk van de methoden de instructies. Net als bij de PREM Wijkverpleging is het mogelijk de vragenlijst schriftelijkonline, mixed-mode of middels een interview uit te vragen. Deze methoden van onderzoek voor PREM Kindzorg biedt onderzoeksbureau ZorgfocuZ allemaal aan.

Doelgroep en steekproef

Er zijn geen wijzigingen aangebracht in de doelgroep die u dient aan te schrijven. Het handboek geeft duidelijkere inclusie- en exclusiecriteria. De steekproefgrootte is ten opzichte van vorige metingen iets aangepast: organisaties met minder dan 150 cliënten moeten iedereen meenemen in het onderzoek (die grens was voorheen 175 cliënten), organisaties met een cliëntenaantal tussen de 150 en 500 cliënten, dienen minimaal 150 cliënten aan te schrijven. Bij een cliëntenpopulatie groter dan 500 dient 30% daarvan te worden aangeschreven.

De PREM Kindzorg via ZorgfocuZ

Wij kunnen de dataverzameling op verschillende manieren voor u organiseren. Hierbij redeneren wij altijd vanuit uw eigen informatiebehoefte. Wij passen ons plan van aanpak hierop aan. Het is mogelijk om aan de vragenlijst eigen maatwerkvragen toe te voegen en u kunt kiezen uit verschillende methoden van dataverzameling. Wij kunnen de bovengenoemde methoden toepassen, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u zelf de vragenlijsten uitdeelt aan cliënten.

De resultaten rapporteren wij in een overzichtelijk online dashboard waarvan u een eigen inlog krijgt. Ons dashboard bevat handige functionaliteiten zoals een automatische rapportgenerator en filteropties waarmee u nadere analyses kunt doen op het niveau van bijvoorbeeld regio’s, teams of andere variabelen.

U kunt ervan uitgaan dat wij u zoveel mogelijk bij de hand nemen bij de uitvoering van dit onderzoek en u trachten te ontzorgen. Wij voldoen aan alle eisen voor de verwerking van persoonsgegevens (ISO 27001). Onze klanten waarderen de samenwerking met ZorgfocuZ met een 8,4!

Gratis ingelijste factsheet

Klanten die bij ons de PREM Kindzorg afnemen, ontvangen na afronding van het onderzoek een gratis ingelijste factsheet.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de PREM Kindzorg, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.