Onderzoek Sociale veiligheid

Sociale veiligheid gaat over ongewenst en grensoverschrijdend gedrag dat medewerkers kunnen ervaren. Dat kan vanuit leidinggevenden en collega’s zijn (pesten, schelden, bedreigen, intimideren), maar ook van cliënten en hun omgeving (het cliëntsysteem). Zorgorganisaties die thuiszorg bieden, hebben bijvoorbeeld veel personeel dat in thuissituaties terecht komt en daar te maken kunnen krijgen met verbale en fysieke agressie. Maar ook kan er van ongewenst gedrag sprake zijn in een meer intramurale setting. Wij ondersteunen zorgorganisaties met het doen van onderzoek naar sociale veiligheid / grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, agressie en geweld.

Vragenlijst voor onderzoek sociale veiligheid

Vragen die bij onderzoek naar de ervaren sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag aan bod kunnen komen zijn op te delen in verschillende soorten vragen:

  • Allereerst is het belangrijk om na te gaan van wat voor soort grensoverschrijdend gedrag sprake is. Zo kan het gaan om (een combinatie van) vormen van ‘lastig gedrag’, waar aspecten onder vallen als het bij herhaling niet aan de gemaakte afspraken of regels houden, negeren of sociaal isoleren of spullen die gestolen worden. Maar ook kan het gaan om vormen van (non-) verbale agressie. Hierbij kan gedacht worden aan schelden, uitdagen / provoceren, bang maken of het dreigen om fysieke agressie te gebruiken. Tot slot kan er sprake zijn van een vorm van fysieke agressie, waarbij het kan gaan om het fysiek hinderen om het werk uit te voeren, maar ook het kapot maken van spullen of spugen, duwen, stompen en/of vastgrijpen.
  • Daarnaast is een twee belangrijke aspect om na te gaan hoe vaak (welke frequentie) bepaald gedrag voorkomt. Maar ook: welke vormen komen er voor en wat is de beleefde impact daarvan? En nemen de incidenten wellicht toe? In hoeverre weten medewerkers dat zij terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon? En wat weerhoudt mensen er eventueel van om een MIC- of MIM-melding te maken?
  • Tot slot is het belangrijk om na te gaan vanuit welke actoren gedrag afkomstig is. Komt het van cliënten, collega’s, leidinggevenden of wellicht het cliëntsysteem? Ook inzicht hierin is zeer relevant om te komen tot de juiste situatie-analyse, conclusies en verbeterplan.

ZorgfocuZ bleek voor ons de ideale onderzoekspartner. Het is echt maatwerk geweest waarbij we gedurende het traject steeds goed met elkaar afstemden. Er was een goede voorbereiding om helder te krijgen waar we precies mee geholpen zouden zijn en gedurende het project hebben we de samenwerking met ZorgfocuZ als zeer prettig ervaren. De resultaten van het onderzoek leverde concrete oplossingen op!

Daniëlle Legters – Ambtelijk secretaris OR Sensire

Op basis van onze ervaringsprojecten beschikken wij over actuele en bewezen succesvolle onderzoeksmethoden, onderzoeksaanpakken en onder meer verschillende soorten vragenlijsten met thema’s zoals sociale veiligheid, grensoverschrijdend gedrag, ongewenst gedrag, discriminatie, agressie en geweld. Wij kunnen een apart onderzoek naar sociale veiligheid voor u uitvoeren, het is uiteraard ook mogelijk om dit te combineren met een breder medewerkersonderzoek.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onderzoek naar sociale veiligheid in de zorg, onderzoek naar grensoverschrijdend in de zorg, onze aanpak van zo’n onderzoek of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.