Onderzoek Maatschappelijke opvang

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat het aantal dak- en thuislozen de afgelopen tien jaar verdubbeld is tot bijna 40.000 mensen. De nationale ombudsman, kinderombudsman en betrokken organisaties luidden dan ook de noodklok. Diverse gemeenten (verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen) schreven in 2019 een brandbrief naar het kabinet voor het vrijmaken van financiële middelen om deze crises het hoofd te bieden. Dit alles geeft aan hoe urgent het probleem is waar gemeenten en maatschappelijke organisaties op dit moment mee te kampen hebben. Een onderzoek maatschappelijke opvang kan de benodigde inzichten geven om tot beleidsverbetering te komen.

Lastig te bereiken doelgroep

Dak- en thuisloze mensen hebben vaak te maken met meerdere problemen. Zo komen bij deze groep psychische problemen voor en/of is er bijvoorbeeld sprake van verslaving of schulden. Soms zijn er ook kinderen bij betrokken, is er sprake geweest van huiselijk geweld of zijn mensen illegaal in Nederland. Dat maakt dat deze doelgroep lastig te bereiken, te motiveren voor onderzoek en om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Wij hebben echter ervaring met het bevragen van deze kwetsbare mensen.

Zienn en Het Kopland heeft ZorgfocuZ ingeschakeld om een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. In nauw overleg hebben zij maatwerk geleverd zodat wij zo optimaal mogelijk de cliëntervaringen in kaart konden brengen. Door deze ervaringen verbeteren we waar nodig de ondersteuning aan de cliënt. ZorgfocuZ heeft uitstekend meegedacht om het onderzoek toch uit te kunnen voeren ondanks beperkende coronamaatregelen.

Nanne Andringa – Kwaliteitsfunctionaris Zienn en Het Kopland

Persoonlijke benadering

Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de doelgroep en hebben dan ook ervaren dat een persoonlijke benadering het beste past. Onze ervaren interviewers gaan op gezette tijden naar opvanglocaties of andere locaties langs waar mensen zich op hun gemak voelen. Indien nodig nemen wij bijvoorbeeld een tolk mee of vragen wij zorgverleners ons te introduceren bij de doelgroep. Wij werken zoveel mogelijk met open en makkelijk te begrijpen vragen. Onderwerpen van gesprek zijn bijvoorbeeld: hoe is de cliënt in zorg gekomen, welk traject heeft de cliënt sindsdien doorlopen of wat zijn iemands ervaringen met uitstroom?

Cliëntervaringen als verbeterinstrument

Om mogelijke knelpunten in kaart te brengen (bijvoorbeeld in toegankelijkheid, de geboden hulp of uitstroom) is het van belang om periodiek of structureel onderzoek te doen naar de doelgroep dak- en thuislozen. Hierbij kan de ‘CQI – maatschappelijke opvang’ gebruikt worden om de ervaringen en tevredenheid in kaart te brengen. Echter, om tot gerichte oplossingen en (verbeter-)interventies vanuit het cliëntenperspectief te komen, kunnen wij ons goed voorstellen dat andere instrumenten wenselijk zijn. Voorbeelden van instrumenten die hierbij ingezet kunnen worden zijn:

  • Uitkomstendialoog met cliënten en medewerkers van betrokken instellingen (ketenpartners)
  • Spiegelgesprek of focusgroep
  • Het analyseren en in kaart brengen van beste practices
  • De klantreis en het real time volgen van cliënten
  • Inrichten van een continue meet- en verbeterproces  

Afhankelijk van hetgeen u wilt weten, denken wij graag met u mee over de beste aanpak voor het onderzoek maatschappelijke opvang.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onze onderzoek maatschappelijke opvang, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Arjan Rozema of Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.