Merkonderzoek

In de afgelopen jaren is er sprake geweest van veel fusies en overnames in de zorgsector waarbij merken tot eenzelfde zorggroep zijn gaan behoren. In de ouderenzorg is dat vaak een verzameling van (voormalig zelfstandige) woonzorglocaties (en hun locatie-merknamen). In de GGZ zijn dit vaak samenvoegingen van meerdere wat kleinere praktijken (die allemaal hun eigen praktijk-merknaam hebben). Daarnaast zien we steeds vaker dat voormalige ketenpartners onder één stichting worden onder gebracht. In dit soort situaties komt vaak de vraag naar voren hoe om te gaan met het merkenbeleid. Hiertoe kan het zinvol zijn om onderzoek te doen naar uw merk (onderzoek merkwaarde). Wij kunnen u hierbij uitstekend van dienst zijn.

Onderzoek naar de sterkte van uw zorgmerk

Zorgorganisaties vragen zich af hoe ze om moeten gaan met het merkenbeleid. Er zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld:

  • Het kiezen en gebruiken van één merknaam voor alle organisatieonderdelen;
  • Het kiezen van een overkoepelende moedermerknaam met daaronder submerken;
  • Het kiezen voor het behoud van afzonderlijke merken, maar deze wel te laten endorsen door een paraplumerk.

ZorgfocuZ heeft voor MEE NL onderzoek gedaan. Ze begrepen heel goed waar onze behoefte lag, sloten daar qua werkwijze goed op aan en hun referentie was razend enthousiast! Onze verwachtingen waren dus hooggespannen, maar deze hebben ze voor de volle 100% waargemaakt.

Femke Berends – Communicatieadviseur MEE NL

Om tot een goede keuze van de juiste merkstructuur (of: merkarchitectuur) te komen, is onderzoek naar de sterkte van de afzonderlijke merken mogelijk (onderzoek merkwaarde). In wetenschappelijke kringen wordt de sterkte van een merk ook wel ‘brand equity’ genoemd, waarbij de merkwaardepiramide van wetenschapper K.L. Keller (2015) het beste in beeld brengt hoe de sterkte van een merk tot stand komt.

Vanuit ZorgfocuZ hebben wij ervaring met het uitvoeren van merkonderzoek. Wij gebruiken hiervoor een wetenschappelijk sterk onderbouwde meetmethode, waarmee wij op basis van doelgroepenonderzoek de sterkte van een merk kunnen bepalen. Om de sterkte van een merk in perspectief te kunnen plaatsen, vergelijken wij het merk met andere merken. Dit zorgt voor een goed referentiekader. De meetmethode die wij hanteren is complex, maar goed uitvoerbaar, zo leert de praktijk.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het merkonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met Robbert Klein Koerkamp. Hij vertelt u alles over de aanpak en do’s en dont’s bij dit type onderzoek.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.