Marktanalyse

Hoe ontwikkelt de zorgvraag zich in Nederland? En hoe ontwikkelt de zorgvraag zich in een specifieke regio, zoals een bepaalde provincie of zelfs binnen een gemeente? En wat is er te zeggen over de kenmerken van de zorgvraag, bijvoorbeeld naar type zorgzwaartepakketten (ZZP’s), leeftijd van cliënten of leveringsvormen? En wat is de verwachting voor de komende jaren voor specifieke zorgvormen? ZorgfocuZ helpt zorgorganisaties om via marktanalyse antwoord te geven op dit soort vragen.

Aan de basis marktanalyses die wij uitvoeren, staan openbaar beschikbare datasets die wij door onze ervaring en expertise weten te vinden én op de juiste manier weten te ontsluiten. Door verschillende datasets met elkaar te combineren ontstaat er een breed fundament aan gegevens die wij met grafische weergaves en eenvoudig te interpreteren tabellen omzetten tot informatie. We helpen zorgorganisaties daarmee om op basis van de juiste inzichten in marktontwikkelingen en opvallendheden daarin om de juiste beleidskeuzes te maken.

marktanalyse

Onderzoeksvragen die wij recentelijk voor zorgaanbieders hebben behandeld zijn onder meer:

  • Een marktanalyse naar de ontwikkeling van specifieke ZZP’s voor een landelijk opererende gehandicaptenzorgorganisatie.
  • Een analyse van provinciale marktontwikkelingen voor een ouderenzorgorganisaties uit de Randstad.
  • Een analyse van verwachte zorgvraag voor een ziekenhuis uit het midden van het land.
  • Een analyse van trends en ontwikkelingen in de GGZ-sector.

ZorgfocuZ bleek in staat om vanuit de visie en ideeën die Atlant aandroeg, snel en adequaat het onderzoek op te pakken en uit te voeren. Kennis van onderzoek en onderzoeksmethoden, flexibiliteit kunnen combineren met de focus op te leveren resultaten maken ZorgfocuZ tot een prettige partij om mee samen te werken. ZorgfocuZ is een volwaardige gesprekspartner!

Rolf Striekwold – Regisseur Marketing & Sales Atlant Zorggroep

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cijfermatig in beeld brengen van de marktsituatie, marktontwikkelingen of een marktanalyse? Neem dan gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp (via r.klein.koerkamp@zorgfocuz.nl of 06 – 4131 1758) en laat u overtuigen van onze meerwaarde.