Instroomonderzoek

Het werven en selecteren van nieuw personeel is een tijdrovende en intensieve uitdaging, maar als er sprake is van een goede match tussen de organisatie en de nieuwe medewerker, kan er een relatie voor jaren ontstaan. Of soms wel voor tientallen jaren, zoals we in de zorg- en welzijnssector vaak zien voorkomen. ZorgfocuZ kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een instroomonderzoek om inzicht te krijgen in ervaringen en belevingen van nieuwe medewerkers.

Waardevol voor de organisatie

Een nieuwe medewerker ervaart in de eerste dagen en weken ontzettend veel: hoe het inwerkproces is vormgegeven, hoe procedures worden opgevolgd binnen de organisatie en hoe de organisatie bepaalde werkwijzen hanteert. Met een frisse blik ervaren en beleven zij dit, en in dat proces vallen hen vaak veel aspecten op: werkwijzen die zij anders deden in hun vorige baan, aanpakken die niet logisch of efficiënt zijn georganiseerd of procedures die hun doel voorbij schieten. Die frisse blik mist vrijwel altijd bij medewerkers die al langer bij de organisatie werken.

Door nieuwe medewerkers na enkele weken te vragen naar hun ervaringen en belevingen, kunnen organisatie hele waardevolle informatie verzamelen. Gratis adviezen en heel waardevol voor de organisatie! En dat kan met een continu instroomonderzoek.

Waardevol voor de nieuwe medewerker

Naast de relevante feedback voor de organisatie zelf, is het bevragen van de ervaringen en belevingen ook waardevol voor de nieuwe medewerker zelf. Die voelt zich serieus genomen wanneer hem/haar om feedback wordt gevraagd en kan daarnaast aangeven of hij/zij op zijn/haar plaats zit, of de ervaringen overeenkomen met de verwachtingen en wat er voor het eigen optimale functioneren mogelijk nog nodig is. Het aan nieuwe medewerkers vragen naar hun ervaringen en belevingen leidt zo altijd tot een waardevolle verbeterdialoog om een nieuwe medewerker zo optimaal in de organisatie te laten meedraaien.

Instroomonderzoek

De kracht van een goed instroomonderzoek is aansluiting vinden bij de voor de organisatie relevante beleidsuitgangspunten. Naast vragen over hoe hun indrukken zijn over de eigen functie na de eerste weken, kan ook gevraagd worden naar hoe zij het functioneren in hun team ervaren. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Hoe ervaart men de samenwerking? Wat vindt men van de afstemming met de leidinggevende? Is de interne communicatie op orde? Ook kunnen vragen gesteld worden die organisatie specifiek zijn. Als een organisatie er bijvoorbeeld naar streeft innovatief en vernieuwend te zijn, kunnen nieuwe medewerkers vaak heel goed aangeven op welke vlakken dat al goed gaat maar ook júist waar daarin nog verbetering nodig is.

Kortom: de frisse blik van een nieuwe medewerker is goud waard. Het zijn gratis adviezen uit de directe, relevante praktijk, en daarmee zeer waardevol.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over wat ZorgfocuZ voor u kan betekenen op het gebied van instroomonderzoek en onze aanpak daarvoor, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.