Haalbaarheidsonderzoek

Vanuit onderzoeksbureau ZorgfocuZ voeren wij regelmatig een soort van haalbaarheidsonderzoek uit voor organisaties uit de zorg- en welzijnssector. Bijvoorbeeld als er sprake is van nieuw (overheids-) beleid, worden we gevraagd om mee te denken met zorgorganisaties door een goed onderzoek op te zetten en uit te voeren. Een goed voorbeeld was na de introductie van het ‘scheiden van wonen en zorg’, toen veel ouderenzorgorganisaties plannen maakten over het aanbieden van nieuwe woonvormen voor ouderen. Maar, in hoeverre is zo’n beoogd concept dan eigenlijk wel haalbaar?

Bewezen succesvolle aanpak!

Voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek hanteren wij veelal het zogenaamde ‘3C-model’ waarin wij aan de hand van verschillende methoden van dataverzameling onderzoek doen naar:

  • Het concept. Een goede analyse van de (unieke) eigenschappen, sterktes en zwaktes van een concept vormt de basis van een onderzoek. Wat is onderscheidend aan het concept en wat maakt het concept nou zo sterk voor de beoogde doelgroep?
  • De beoogde doelgroep en ontwikkelingen in hun behoeftes (customer) is het tweede analyse onderdeel. Hierbij zijn er twee stappen te zetten; allereerst dient er deskresearch plaats te vinden. Hoe kenmerkt de doelgroep zich en welke ontwikkelen zien we hierin, bijvoorbeeld als het gaat om demografie? Op basis hiervan is een goed fieldresearch (veldonderzoek) op te zetten, conform de juiste representatieve uitgangspunten. Dit betekent dus letterlijk een onderzoek onder de doelgroep, bijvoorbeeld via ons onderzoekspanel.
  • De concurrentie (competitor). Mede op basis van het doelgroepenonderzoek, worden alternatieven die in dezelfde klantbehoefte voorzien in kaart gebracht tijdens een concurrentieanalyse.

ZorgfocuZ heeft veel ervaring binnen de zorg en dat merk je gedurende het proces. Je krijgt daardoor een goed overzicht van de (on)mogelijkheden rondom het vraagstuk waarmee je bij hen aanklopt. Het heeft bij ons mooie inzichten in ervaringen en behoeften opgeleverd, waar we weer op verder kunnen bouwen.

Femke Hamaker – strategisch marketing adviseur Koninklijke Visio

Door gebruik te maken van dit 3C-model kunnen wij alle noodzakelijke inzichten verzamelen, om deze vervolgens met een samenvattende methode samen te brengen. Dit leidt tot een gebalanceerd inzicht in de haalbaarheid van een concept waarmee u de juiste beslissingen kunt nemen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over haalbaarheidsonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.