Gericht medewerkersonderzoek

Tijdens een gericht medewerkersonderzoek staat er één of staan slechts enkele thema’s centraal die aan de medewerkers wordt voorgelegd. Een compact onderzoek kan de oplossing zijn om zeer gericht informatie over een bepaald thema op te halen, bijvoorbeeld als er concrete verbeterambities zijn op het gebied van interne communicatie of samenwerking. Of als er signalen zijn dat er iets speelt op het gebied van sociale veiligheid (omgang met agressie / geweld / ongewenst gedrag)/ psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Een gericht medewerkersonderzoek heeft qua methode veel eigenschappen van continu meten, doordat we ervaringen, wensen en percepties van medewerkers op meerdere momenten per jaar aan de hand van een korte vragenlijst peilen.

Realtime inzage in ervaringen, wensen en percepties

Doordat wij de resultaten rapporteren in ons online dashboard heeft u altijd realtime inzicht. We kunnen rapporteren op diverse organisatieniveaus, zodat we u de juiste handvatten geven om gericht te werken aan verbeteringen op organisatie-, afdelings- en teamniveau.

Vanaf het begin hebben wij duidelijke informatie over de werkwijze van ZorgfocuZ gekregen en de samenwerking daarna ging erg fijn. Ik denk hierbij vooral aan het samen opstellen van de vragenlijst en de tussentijdse signalering richting medewerkers over het nog in te vullen onderzoek. Ook belangrijk, de rapportages van ZorgfocuZ zijn helder en concreet.

Titia Weistra – P&O Adviseur Isis Kraamzorg

Combinatie van een breed en gericht onderzoek

Een optie is om de beide opties van onderzoek met elkaar te combineren: door eerst breed in een organisatie te verkennen wat er speelt, kan vervolgens bij afwijkingen nader worden ingezoomd op een specifiek thema middels een gericht onderzoek.

Bekijk onze voorbeeldcases voor een beeld van de type klanten waarvoor wij zoal werken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over gericht medewerkersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.