Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Het cliëntervaringsonderzoek Wmo dient sinds enkele jaren verplicht door gemeenten uitgevoerd te worden. Wij zijn anno 2020 de grootste aanbieder voor gemeenten als het gaat om de uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo. Wij ondersteunen meer dan 100 gemeenten met de uitvoering van het CEO Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en andere onderzoeken met thema’s als hulp bij huishouden, doelgroepenvervoer, armoede, veiligheid, algemene voorzieningen, mantelzorgondersteuning en beschermd wonen.

Mogelijkheden cliëntervaringsonderzoek Wmo

Met onze ervaring, aanwezige kennis en beschikbare middelen en tools kunnen wij u als gemeente maatwerk bieden. Aan de basis van een onderzoeksaanpak staat de keuze voor doelgroep, vragenlijst en methode van dataverzameling. Denk hierbij aan de volgende overwegingen:

  • Wij stellen met u vast of we alleen cliënten met een maatwerk voorziening gaan benaderen (deze doelgroep valt onder de verplichting van het CEO Wmo) of eventueel ook cliënten die gebruik maken van een algemene voorzieningen of inwoners die alleen contact hebben gehad met de gemeente en geen beschikking hebben gekregen.
  • Wij zullen het onderzoek uitvoeren conform de landelijke richtlijnen. Wij maken hierbij gebruik van de 10 verplichte vragen (over de toegang, kwaliteit en effect van de hulp/zorg) en vullen dit aan met maatwerkvragen al naar gelang uw behoefte. Wij beschikken over een grote database aan voorbeeldvragenlijsten en thema’s die wij ter inspiratie aan u kunnen voorleggen.
  • Voor de meeste gemeenten voeren wij het onderzoek uit aan de hand van mixed-mode dataverzameling. Dit kunnen wij eventueel aanvullen met telefonische interviews, diepte interviews of online onderzoek.
  • Wij stellen met u vast of u een eenmalige meting wenst of dat u periodiek informatie wilt ophalen. In dat geval zou continu meten wellicht iets voor u kunnen zijn.
  • De resultaten rapporteren wij in een overzichtelijk hardcopy rapport met daarnaast een mooie factsheet. Het rapport kunnen wij aanvullen met benchmarks en maatwerkanalyses. Mocht u de voorkeur geven aan een digitaal rapport dan zullen wij de resultaten rapporteren in ons online-dashboard. De resultaten van het onderzoek leveren wij na uw goedkeuring aan bij het ministerie van VWS via de website: www.aanleveringwmo.nl.

U kunt ervan uit gaan dat wij u bij de hand nemen en alle mogelijkheden met u bespreken om tot de meest optimale aanpak te komen die aansluit op uw behoefte.

3D-cliëntervaringsonderzoeken (integraal onderzoek)

Het CEO Wmo voeren wij voor vele gemeenten inmiddels uit in combinatie met het CEO Jeugdwet en CEO Participatiewet (dit noemt men ook wel 3D-cliëntervaringsonderzoek). Dit biedt meerdere voordelen. U heeft één centraal aanspreekpunt voor alle drie de onderzoeken wat de afstemming eenvoudiger maakt. Wij kunnen onze werkzaamheden efficiënter inrichten waardoor de kostprijs voor de onderzoeken kunnen dalen. Daarnaast kan het voor gemeenten die werken met een integrale toegang, interessant zijn om de resultaten tussen deze drie doelgroepen met elkaar te vergelijken. Wij kunnen dit voor u faciliteren door de vragenlijsten op elkaar aan te laten sluiten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntenonderzoek Wmo, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.