Cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Gemeenten hebben door de uitbreiding van de Wmo, de stelselherziening in de jeugdzorg en de Participatiewet er nogal wat (zorg)taken bijgekregen. Gemeenten staan voor de grote opgave om kwalitatief goede zorg te realiseren voor minder geld. De vraag is natuurlijk hoe cliënten deze veranderingen ervaren. Wat gaat er volgens hen goed en wat kan beter? Om deze inzichten te verkrijgen, dienen gemeenten gebruik te maken van cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Voor veel gemeenten voeren wij deze drie onderzoeken gezamenlijk uit.

Integrale aanpak cliëntervaringsonderzoeken in het sociaal domein

Wij zijn voorstander van een integrale aanpak van onderzoek binnen het sociaal domein. Dat betekent dat idealiter het cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet op elkaar worden afgestemd en niet als losse onderdelen worden uitgevoerd. Dit biedt meerdere voordelen. U heeft één centraal aanspreekpunt voor alle drie de onderzoeken wat de afstemming eenvoudiger maakt. Wij kunnen onze werkzaamheden efficiënter inrichten waardoor de kostprijs voor de onderzoeken kunnen dalen. Daarnaast kan het voor gemeenten die werken met een integrale toegang, interessant zijn om de resultaten tussen deze drie doelgroepen met elkaar te vergelijken. Wij kunnen dit voor u faciliteren door de vragenlijsten op elkaar aan te laten sluiten.

cliëntervaringsonderzoek Wmo Jeugdwet Participatiewet

Een integrale aanpak kan overigens verder gaan dan alleen het cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cliënten Wmo die vanuit de gemeente benaderd worden voor het CEO Wmo, maar die ook een vragenlijst krijgen voor doelgroepenvervoer. Of denk aan zorgaanbieders binnen uw gemeente die ook cliëntervaringsonderzoeken uitvoeren. Bijvoorbeeld aanbieders van thuiszorg die de PREM Wijkverpleging moeten uitvoeren. Dat zijn (deels) ook Wmo-cliënten. Door deze onderzoeksvraagstukken integraal te benaderen, kunt u voorkomen dat dezelfde cliënten overvraagd worden met allerlei vragenlijsten.

Wij zien hierbij een rol voor onszelf weggelegd als ‘regisseur’ en adviseur waarbij wij de interne informatiebehoefte van u als gemeente in kaart brengen, met elkaar verbinden en advies geven over een integraal onderzoeksaanpak.

ZorgfocuZ – verantwoordelijk voor CEO’s bij meer dan 100 gemeenten

Wij zijn voor meer dan 100 gemeenten actief met de uitvoering van diverse cliëntervaringsonderzoeken in het sociaal domein zoals het CEO Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Zie ook onze voorbeeldcases. Vanuit deze ervaring kunnen wij u goed adviseren over alle mogelijkheden, tips en tricks en kunnen wij antwoord geven op diverse vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Hoe kan voldaan worden aan de AVG en hoe kan de gemeente de toestemming van cliënten het beste registreren?
  • Wat zijn best practises? Hoe kan de respons worden verhoogd? Met name bij het CEO Jeugdwet?
  • Op welke manier kunnen jongeren het beste worden betrokken bij de cliëntervaringsonderzoeken?
  • Wat zijn de mogelijkheden van continu meten?
  • Op welke wijze kunnen thema’s als bijvoorbeeld hulp bij huishouden, beschermd wonen, vervoer, hulpmiddelen en dagbesteding worden geïntegreerd in de CEO’s?
  • Etc.

Bij de uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek Wmo dient u er overigens rekening mee te houden dat dit onderzoek nog aan diverse eisen dient te voldoen. Denk hierbij aan de jaarlijkse aanleveringsverplichting voor 1 juli en het behandelen van de thema’s over toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van ondersteuning én ervaren effect van de ondersteuning. Het CEO Jeugdwet en Participatiewet zijn verder vormvrij. U kunt zelf kiezen op welke wijze u deze onderzoeken wilt laten uitvoeren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.