Cliëntervaringsonderzoek Verpleeghuiszorg

Zorgorganisaties die verpleeghuiszorg aanbieden, dienen te voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het meten van cliëntervaringen maakt hier onderdeel van uit. Zorgorganisatie hebben veel vrijheid in de wijze waarop zij onderzoek willen doen naar cliëntervaringen. Wel moet het meten van cliëntervaringen voldoen aan een aantal eisen. Zo moeten actuele cliëntervaringen worden gemeten, dienen de uitkomsten van het onderzoek bruikbaar te zijn voor het ‘leren en verbeteren’ en dient het onderzoek aan te sluiten bij wat cliënten (en naasten) belangrijk vinden. Wij informeren u graag over alle mogelijkheden van een cliëntervaringsonderzoek verpleeghuiszorg.

Onderzoek op basis van uw informatiebehoefte en totaalscore ZorgkaartNederland

Een belangrijk aandachtspunt bij het uitvoeren van een cliëntervaringsonderzoek verpleeghuiszorg betreft de informatiebehoefte van uw organisatie. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde verbeteracties doorgevoerd waarvan u wilt weten wat het effect is op het gebied van tevredenheid? Zijn er bepaalde onderdelen van uw zorgaanbod die u nader wilt onderzoeken? Wilt u locaties met elkaar vergelijken? Etc. Aan de hand van uw informatiebehoefte richten wij een meetplan met u in waarin we vaststellen welke doelgroep(en) we gaan benaderen, met welke vragen en via welke methode.

Vanaf 2021 dienen cliëntervaringen (ter verantwoording en landelijke vergelijkbaarheid) met de vragenlijst van ZorgkaartNederland opgehaald te worden. De vragenlijst kan bij ons altijd worden aangevuld worden met maatwerkvragen. Voor het opstellen van de vragenlijst houden wij dus aan de ene kant rekening met met externe verplichtingen waar uw organisatie aan moet voldoen (ZorgkaartNederland vragenlijst) en aan de andere kant uw informatiebehoefte (maatwerkvragen).

Wij beschikken over software om de uitkomsten van uw onderzoek zorgvuldig te kunnen verwerken en leveren de ingevulde vragenlijsten aan bij ZorgkaartNederland.nl. ZorgkaartNederland doet een controle op volledigheid van de ingevulde vragenlijsten en publiceert deze vervolgens op www.zorgkaartnederland.nl.

ZorgfocuZ werkt erg klantgericht en is in ruime mate in staat om ons als klant goed te faciliteren en te adviseren op het gebied van tevredenheidsonderzoek. Een partner waarop je kunt bouwen en vertrouwen.

René Leideritz – Directeur zorg & kwaliteit bij Het Gastenhuis

Vragenlijst per doelgroep

Wij beschikken over diverse voorbeeldvragenlijsten die wij ter inspiratie aan u kunnen voorleggen, zoals:

  • Diëtetiek
  • Dagbesteding
  • Revalidatie
  • Ergo- en fysiotherapie
  • Thuisbegeleiding
  • Thuiszorg
  • Woonzorg (somatiek en psychogeriatrisch)
  • Eerstelijnsverblijf (ELV)
  • Hulp bij huishouden

Benadering op maat

Iedere zorgorganisatie heeft een eigen unieke cliëntenpopulatie, ieder met hun eigen mogelijkheden en beperkingen. In het kader van onderzoek bepalen wij met u de meeste optimale benadering van de doelgroep. De praktijk wijst uit dat een deel van de cliënten zelf benaderd kunnen worden, voor andere cliënten is het beter om hun vertegenwoordigers te benaderen. De door ons meeste gehanteerde methoden van dataverzameling zijn het versturen van de vragenlijsten per post of e-mail en het afnemen van interviews op locatie of per telefoon.  

Combinatie met medewerkersonderzoek

Een cliëntervaringsonderzoek kan goed gecombineerd worden met een medewerkersonderzoek. Een combinatie van een cliëntonderzoek met een medewerkersonderzoek brengt het voordeel met zich mee dat de resultaten van beide onderzoeken in samenhang met elkaar geanalyseerd kunnen worden. Hierbij is het van belang dat vragenlijsten van beide onderzoeken (deels) overeenkomen.

Het is bijvoorbeeld interessant om na te gaan of cliënten en medewerkers hetzelfde aankijken tegen de wijze waarop gecommuniceerd wordt of de service die verleend wordt. Vanuit ZorgfocuZ hebben wij voor diverse zorgorganisaties een koppelingsrapport opgesteld waarin we een uitgebreide analyse doen tussen het cliënt- en het medewerkersonderzoek.

ZorgfocuZ heeft voor Zorggroep de Stellingwerven het medewerkertevredenheidsonderzoek en cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Ondanks onze strakke tijdsplanning is de samenwerking hartstikke goed verlopen. ZorgfocuZ heeft beide onderzoeken op professionele wijze uitgevoerd. Gedurende de uitvoering waren de lijntjes kort. De onderzoeksresultaten zijn inzichtelijk weergegeven en wij hebben veel bruikbare handvaten voor verbetering gekregen.

Hedwig Postma – Coördinator stafbureau Zorggroep de Stellingwerven

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek Verpleeghuiszorg , onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461