Cliëntervaringsonderzoek Schuldhulpverlening

Een cliëntervaringsonderzoek Schuldhulpverlening biedt inzicht in de ervaringen van inwoners met de ondersteuning die de gemeente biedt op het gebied van schulden. Vanuit ZorgfocuZ hebben wij de afgelopen jaren vele gemeenten geholpen met de uitvoering van cliëntervaringsonderzoeken Schuldhulpverlening. Wij beschikken op basis van onze kennis en ervaring over diverse voorbeeldvragenlijsten en tips om onderzoek onder deze doelgroep optimaal vorm te geven.

Thema’s van onderzoek

Er zijn diverse thema’s die aan bod kunnen komen bij onderzoek naar schuldhulpverlening. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Aanmelding en intake

  • Hoe hebben de inwoners zich gemeld met de vraag over geldzaken of schulden? Via het sociaal team, een inloopspreekuur, telefonisch contact, etc.
  • Kregen inwoners vooraf voldoende informatie over hulp bij schulden of geldzaken?
  • Zijn inwoners tevreden over de snelheid waarmee ze geholpen zijn?
  • Hoe hebben inwoners het contact met de gemeente ervaren?

Effect schuldhulpverlening

  • Is de hulp snel na het gesprek met de gemeente gestart?
  • In hoeverre verwachten inwoners dat zij na afloop van het traject (weer) in staat zijn om zelfstandig hun financiën te beheren?

Verbetering

  • Op welke manieren kan de gemeente haar dienstverlening met betrekking tot schuldhulpverlening verbeteren?

Het onderzoek kunnen wij uitvoeren aan de hand van diverse methoden. De meest gebruikte methoden bij de doelgroep schulphulpverlening zijn schriftelijk en online onderzoek of telefonisch en face-to-face interviews.

ZorgfocuZ hebben wij ervaren als een kundig onderzoeksbureau met kennis van zaken.Wij werden als gemeente helemaal ontzorgd.

Arianne Klunder – beleidsmedewerker sociaal domein gemeente Hoorn

Wij stellen een maatwerk plan van aanpak voor u op dat aansluit op uw behoeften en wensen. Met het cliëntervaringsonderzoek Schuldhulpverlening krijgt u antwoord op al uw vragen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek Schuldhulpverlening , onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461