Cliëntervaringsonderzoek Participatiewet

Naast Wmo en Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling Werk en Inkomen vanuit de Participatiewet. Het doel van de Participatiewet is dat elke inwoner mee moet kunnen doen aan onze samenleving, zoveel mogelijk via een reguliere baan. Als iemand niet zelf aan de slag kan komen, bijvoorbeeld vanwege beperkingen, dan kunnen gemeenten daarbij ondersteuning aanbieden. Veel gemeenten die onderzoek doen naar de ervaringen van cliënten met de Wmo en de Jeugdwet combineren deze onderzoeken met een cliëntervaringsonderzoek Participatiewet. Wij kunnen u uitstekend van dienst zijn bij de uitvoering van deze onderzoeken.

Vrijheid in de gekozen aanpak

Het cliëntervaringsonderzoek Participatiewet is tot op heden niet aan bepaalde eisen of verplichtingen verbonden. De opzet van de vragenlijst en de wijze van dataverzameling is vormvrij. Cliënten kunnen dus via verschillende methoden benaderd worden, denk hierbij aan van schriftelijke, online of een telefonische benadering. Het is ook mogelijk om meer kwalitatief onderzoek te doen aan de hand van interviews of met rondetafelgesprekken. Welke methoden we kiezen, hangt af van uw wensen en de bereikbaarheid van de doelgroep.

De inzet van ZorgfocuZ bij de uitvoering van onze cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet heb ik als zeer positief ervaren. Los van de inhoud heb ik met veel plezier met ZorgfocuZ samengewerkt.

Selena Ypma – adviseur sociaal domein Gemeente Súdwest-Fryslân

De vragenlijsten die wij voor andere gemeenten hebben ontwikkeld over dit onderwerp gaan onder andere in op:

  • de informatievoorziening
  • de bejegening
  • de bereikbaarheid
  • de dienstverlening door uw medewerkers
  • het poort-/intakegesprek
  • begeleiding naar werk, ingezette re-integratievoorzieningen

Door gebruik te maken van vergelijkbare vragen die andere gemeenten ook hebben gebruikt, kunnen wij de resultaten van uw onderzoek benchmarken met die van andere gemeenten.

Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek Participatiewet en adviseren u graag over de mogelijkheden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntenonderzoek Participatiewet, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.