Cliëntervaringsonderzoek hulpmiddelen

Inwoners van gemeenten die een hulpmiddel nodig hebben, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij hun gemeente. Inwoners die vervolgens een hulpmiddel toegewezen krijgen, kunnen dit daarna aanvragen bij daarvoor gecontracteerde leveranciers. Om de kwaliteit van de levering van en reparaties aan hulpmiddelen te monitoren kan gebruik worden gemaakt van cliëntervaringsonderzoek. Deze cliëntervaringsonderzoeken worden door gemeenten ook wel gebruikt voor aanbestedingen en om de kwaliteit tussen leveranciers te kunnen vergelijken (door middel van een ranking). Wij kunnen u vanuit ZorgfocuZ uitstekend van dienst zijn met een cliëntervaringsonderzoek hulpmiddelen.

Aanpak cliëntervaringsonderzoek hulpmiddelen

De afgelopen jaren hebben wij in opdracht van diverse leveranciers, gemeenten of de gezamenlijke partijen een cliëntervaringsonderzoek hulpmiddelen uitgevoerd. Ieder onderzoeksvraagstuk is maatwerk waarbij wij uw informatiebehoefte en de doelen van het onderzoek in kaart brengen en vaststellen welke eisen aan het onderzoek gesteld worden.

Wij stellen met u een onderzoeksplan op waarbij wij onder andere ingaan op de volgende aandachtspunten:

  • Onderzoeksdoelgroep (cliënten passing & levering en reparatie)
  • Opzet vragenlijst
  • Methode van dataverzameling
  • Meetfrequentie
  • Rapportage wensen
  • Planning

Wij zullen onze kennis over dit onderzoeksvraagstuk met u delen. Wij leggen uit welke overwegingen en keuzes relevant zijn voor de uitvoering van dit onderzoek en hoe we daar invulling aan kunnen geven. Op basis van onze ervaring met vergelijkbare onderzoeksvraagstukken beschikken wij ook over diverse voorbeeldvragenlijsten en thema’s die als input kunnen dienen voor het onderzoek. De resultaten kunnen wij op verschillende manieren rapporteren. Denk hierbij aan een hard copy rapport, een factsheet of via ons online dashboard.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over cliëntervaringsonderzoek hulpmiddelen, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.