Cliëntervaringsonderzoek Hulp bij huishouden

Hulp bij huishouden is een type voorziening waarbij veel zorgaanbieders en cliënten betrokken zijn. Hoewel cliënten die gebruik maken van hulp bij huishouden over het algemeen best tevreden zijn over de geboden zorg/ondersteuning is er over het algemeen nog voldoende ruimte voor verbetering. Om een hoge kwaliteit van dienstverlening te realiseren is een continue en zorgvuldige vorm van monitoring van de kwaliteit en het effect van de hulp (in cijfers en verhalen) gewenst. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn in de vorm van een cliëntervaringsonderzoek hulp bij huishouden.

Expertise en ervaring

Vanuit ZorgfocuZ hebben wij de afgelopen jaren voor zowel gemeenten als voor zorgaanbieders cliëntervaringsonderzoeken hulp bij huishouden uitgevoerd. Voor gemeenten hebben wij deze doelgroep via een apart onderzoek onderzocht of hebben extra vragen over hulp bij huishouden toegevoegd aan het cliëntervaringsonderzoek Wmo.

Zienn en Het Kopland heeft ZorgfocuZ ingeschakeld om een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. In nauw overleg hebben zij maatwerk geleverd zodat wij zo optimaal mogelijk de cliëntervaringen in kaart konden brengen. Door deze ervaringen verbeteren we waar nodig de ondersteuning aan de cliënt. ZorgfocuZ heeft uitstekend meegedacht om het onderzoek toch uit te kunnen voeren ondanks beperkende coronamaatregelen.

Nanne Andringa – Kwaliteitsfunctionaris Zienn en Het Kopland

Op basis van onze ervaring hebben wij de beschikking over vele voorbeeldvragenlijsten en succesvolle methoden van dataverzameling. De door ons meeste toegepaste methoden bij deze doelgroep zijn de mixed-mode dataverzameling en telefonische interviews. 

Vrijheid in opzet van onderzoek

Voor onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de hulp bij huishouden is er al jaren geen sprake meer van een verplichte vragenlijst (eerder was dit het CQI (Consumer Quality Index) Hulp bij huishouden) die aanbieders of gemeenten moesten/konden gebruiken. Het is dus mogelijk om een maatwerkvragenlijst op te stellen op basis van uw behoefte. Onze ervaring leert dat gemeenten en aanbieders het op prijs stellen wanneer de Net Promotor Score (aanbevelingsvraag op een schaal van 0 tot 10) wordt uitgevraagd en wanneer gevraagd wordt of cliënten (mede door de hulp en ondersteuning) een schoon en leefbaar huis hebben. Daarmee kan worden aangetoond in hoeverre aan de indicatie van de gemeente wordt voldaan.

ZorgfocuZ heeft in het recent verleden als onafhankelijk onderzoeksbureau de CQI Hulp bij Huishouden voor tientallen aanbieders uitgevoerd en aangeleverd bij financiers (gemeenten en voorheen zorgverzekeraars).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek hulp bij huishouden, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.