Cliëntervaringsonderzoek doelgroepenvervoer

Doelgroepenvervoer (zoals het Wmo- en leerlingenvervoer) is een verantwoordelijkheidsgebied van gemeenten en provincies. Het streven is om het doelgroepenvervoer zo efficiënt en (kosten-)effectief mogelijk te organiseren. Om tot de juiste inrichting van het vervoerssysteem te komen en om input te vergaren voor aanbestedingen, organiseren gemeenten of vervoersbedrijven klanttevredenheidsonderzoeken. Wij kunnen u uitstekend van dienst zijn met een cliëntervaringsonderzoek doelgroepenvervoer.

Expertise ZorgfocuZ

De afgelopen jaren hebben wij voor diverse vervoersbedrijven en gemeenten onderzoek gedaan naar doelgroepenvervoer, zoals Wmo-vervoer en leerlingenvervoer. Zie ook enkele voorbeeldcases over doelgroepenvervoer. Onze onderzoeken bieden sturingsinformatie en inzicht in bijvoorbeeld:

  • De mate waarin het vervoer aansluit bij de gemeentelijke beleidsdoelen
  • De wensen die leven bij de gebruikers van doelgroepenvervoer
  • De beleefde kwaliteit door gebruikers
  • Verbetersuggesties van gebruikers

Qua dataverzameling maken wij veelal gebruik van een mix van methoden. Denk hierbij aan schriftelijk en online vragenlijst onderzoek, maar ook aan interviewers die meereizen met taxiritten. Deze laatste methode heeft als voordeel dat onze interviewers echt even de tijd kunnen nemen en zodoende beter tot de kern kunnen komen van iemand zijn of haar ervaringen met het doelgroepenvervoer. Welke methode we uiteindelijk kiezen hangt mede af van de bereikbaarheid van de doelgroep en uw wensen en behoeften.

ZorgfocuZ was voor de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer de passende onderzoekspartner voor de uitvoering van de Tussenevaluatie. In de voorbereiding meedenkend en adviserend. In de uitvoering professioneel en prima planning en monitoring. Tussentijdse afstemming met als eindresultaat een gedegen rapportage voor het maken van keuzes voor toekomstige ontwikkelingen.

Jan Pastoor – Relatiemanager Publiek Vervoer

Op basis van onze ervaring met vergelijkbare onderzoeksvraagstukken beschikken wij over diverse voorbeeldvragen en thema’s die als input kunnen dienen voor het onderzoek. Rapportages maken wij op maat waarbij wij bijvoorbeeld rekening houden met een uitsplitsing naar gemeenten of type vervoerders.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over cliëntervaringsonderzoek doelgroepenvervoer, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.