Cliëntervaringsonderzoek cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening waarmee inwoners geholpen kunnen worden die vragen hebben over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. Gemeenten zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk voor het organiseren van integrale onafhankelijke cliëntondersteuning. Vanuit ZorgfocuZ ondersteunen wij gemeenten met het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoek cliëntondersteuning waarbij onderzoek gedaan wordt bij inwoners naar de bekendheid en ervaringen met en behoefte van (onafhankelijke) cliëntondersteuning.

Koploper gemeenten

In 2017 zijn de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein het traject Koplopers Cliëntondersteuning gestart om de ontwikkeling van cliëntondersteuning een impuls te geven. Binnen het koploperproject cliëntondersteuning gaan gemeenten in hun regio aan de slag om het aanbod en de kwaliteit van die ondersteuning te verbeteren. Gemeenten worden hierbij ondersteund door het ministerie van VWS die extra middelen beschikbaar heeft gesteld.

Onderzoek naar behoefte cliëntondersteuning en vergroten bekendheid

Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner. Cliëntondersteuning is voor gemeenten en samenwerkingspartners een middel om het stelsel van zorg en welzijn nog verder te verbeteren: om het persoonsgerichter, betrouwbaarder en toegankelijker in te richten.

Als gemeente zijn we op zoek naar meer integraliteit in het sociaal domein. We willen inwoners niet overvragen met diverse onderzoeken, maar dit zo klantvriendelijk mogelijk inrichten. Bij ZorgfocuZ ervaarden we dat daar oog voor is. Er wordt gedacht vanuit diegene waar het uiteindelijk om gaat: inwoners die ondersteuning nodig hebben.

Ingeborg Koster-Kooger – Projectleider gemeente Coevorden

Gemeenten doen onder andere onderzoek om meer inzicht te krijgen in de behoefte naar en de toegang tot cliëntondersteuning. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de bekendheid met en vindbaarheid van cliëntondersteuning te verbeteren. In het bijzonder worden specifieke groepen beter bijgestaan, zoals dak- en thuislozen, mensen met een (licht) verstandelijke beperking en ouderen met een klein netwerk.

Ervaring ZorgfocuZ met thema onafhankelijke cliëntondersteuning

Wij hebben op verschillende vlakken ervaring met het thema onafhankelijke cliëntondersteuning en kunnen u als gemeente goed ondersteunen bij het uitvoeren van onderzoek. De bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning maakt bijvoorbeeld deel uit van de standaard vragenlijst van het cliëntervaringsonderzoek Wmo die gemeenten jaarlijks moeten uitvoeren. Wij ondersteunen gemeenten met het uitvoeren van deze onderzoeken en maken het mogelijk om extra vragen over het thema cliëntondersteuning toe te voegen.

Het is mogelijk om een separaat onderzoek te doen naar de ervaringen en bekendheid met cliëntondersteuning. Het is ook mogelijk om dit onderzoek te combineren met het cliëntervaringsonderzoek Wmo dat gemeenten jaarlijks moeten uitvoeren. Een onderzoek naar cliëntondersteuning richt zich bij voorkeur op een breed publiek waarbij feitelijke alle inwoners van een gemeente tot de onderzoeksdoelgroep kunnen behoren. Voor de dataverzameling werken we veelvuldig samen met de sociaal wijkteams of aanbieders van cliëntondersteuning, omdat zij in nauw contact staan met inwoners die hier gebruik van maken of er mogelijk behoefte aan hebben.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over cliëntervaringsonderzoek cliëntondersteuning , onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

.