Cliëntervaringsonderzoek Beschermd wonen

Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Het gaat dan om mensen die (nog) niet geheel zelfstandig kunnen functioneren binnen de samenleving. Bewoners worden intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Mensen die gebruik maken van beschermd wonen vormen een kwetsbare doelgroep. Net als bij de doelgroep maatschappelijk opvang dient een cliëntervaringsonderzoek daarom zorgvuldig uitgevoerd te worden. Wij hebben veel ervaring met onderzoek onder deze doelgroepen en kunnen u hierbij uitstekend van dienst zijn.

Interviews op locatie

Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de doelgroep en hebben dan ook ervaren dat een persoonlijke benadering het beste past. In het geval van onderzoek onder cliënten beschermd wonen nemen wij veelal interviews af op de locatie(s) waar de cliënten wonen. De interviews worden afgenomen door ervaren interviewers die een vragenlijst met open en makkelijk te beantwoorden vragen met de cliënten doornemen.

Onderzoek beschermd wonen en het CEO Wmo en Jeugdwet

De doelgroep beschermd wonen valt onder de Wmo of Jeugdwet. Dat betekent dat deze groep cliënten onderdeel uit zouden kunnen maken van het cliëntervaringsonderzoek Wmo of Jeugdwet dat gemeenten jaarlijks moeten uitvoeren. De praktijk leert dat de respons van cliënten beschermd wonen vaak laag is. Dit komt waarschijnlijk doordat de vragenlijst van het CEO Wmo of Jeugdwet niet goed aansluit op deze doelgroep en dat een schriftelijke benadering (waar de meeste gemeenten voor kiezen) niet goed aansluit op de mogelijkheden van deze cliënten. Wij adviseren gemeenten daarom ook om te overwegen om deze doelgroep niet mee te nemen met het CEO Wmo en Jeugdwet en om deze doelgroep apart te onderzoeken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onze cliëntervaringsonderzoek beschermd wonen, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Arjan Rozema of Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.