Cliëntervaringsonderzoek beschermd wonen

Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Het gaat dan om mensen die (nog) niet geheel zelfstandig kunnen functioneren binnen de samenleving. Bewoners worden intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Mensen die gebruik maken van beschermd wonen vormen een kwetsbare doelgroep. Net als bij de doelgroep maatschappelijk opvang dient een cliëntervaringsonderzoek beschermd wonen daarom zorgvuldig uitgevoerd te worden. Wij hebben veel ervaring met onderzoek onder deze doelgroepen en kunnen u hierbij uitstekend van dienst zijn.

Aanpak cliëntervaringsonderzoek beschermd wonen

Wij vinden het belangrijk om een methode van dataverzameling te kiezen die zo goed mogelijk aansluit bij de doelgroep. Dat kan per situatie verschillen. In het geval van onderzoek onder cliënten beschermd wonen hebben wij bijvoorbeeld ervaring met het afnemen van interviews op de locatie. De interviews worden dan afgenomen door ervaren interviewers die een vragenlijst met open en makkelijk te beantwoorden vragen met de cliënten doornemen. Ook is het mogelijk om vragenlijsten per post te versturen of door vragenlijsten door begeleiders uit te laten delen. Welke methode geschikt is, stemmen we graag met u af.

De inzet van ZorgfocuZ bij de uitvoering van onze cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet heb ik als zeer positief ervaren. Los van de inhoud heb ik met veel plezier met ZorgfocuZ samengewerkt.

Selena Ypma – adviseur sociaal domein Gemeente Súdwest-Fryslân

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onze cliëntervaringsonderzoek beschermd wonen, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Arjan Rozema of Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.