Cliëntervaringsonderzoek algemene voorzieningen

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over de ervaringen van inwoners met de Wmo. Dit doen gemeenten aan de hand van het cliëntervaringsonderzoek Wmo. De richtlijnen voor de uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek Wmo schrijven voor dat het onderzoek in eerste instantie gericht moet zijn op cliënten met een maatwerkvoorziening. Er zijn echter ook inwoners die niet onder die doelgroep vallen en waar u als gemeente wellicht ook onderzoek naar wilt doen. Denk hierbij aan inwoners die een aanvraag voor ondersteuning hebben ingediend, maar waarvan de aanvraag is afgewezen. Of inwoners die doorverwezen zijn naar het voorliggend veld of een algemene voorziening. Wij kunnen u uitstekend van dienst zijn met de uitvoering van een cliëntervaringsonderzoek algemene voorzieningen

Onderzoek algemene voorzieningen

Wij ondersteunen gemeenten die nader onderzoek willen doen onder bovenstaande doelgroepen. Een cliëntervaringsonderzoek onder inwoners die in aanraking komen met de toegang van de gemeente of inwoners die gebruik maken van algemene voorzieningen combineren wij veelal met het verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo onder cliënten die gebruik maken van een maatwerkvoorziening.

De inzet van ZorgfocuZ bij de uitvoering van onze cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet heb ik als zeer positief ervaren. Los van de inhoud heb ik met veel plezier met ZorgfocuZ samengewerkt.

Selena Ypma – adviseur sociaal domein Gemeente Súdwest-Fryslân

Wij stellen een meetplan met u op waarbij wij met u zullen nagaan welke vragen voorgelegd kunnen worden aan deze doelgroepen en welke methode van dataverzameling geschikt is. Aangezien van deze groep inwoners niet altijd contactgegevens beschikbaar zijn, kan het nog wel eens een uitdaging zijn om deze groep inwoners te bereiken voor onderzoek. Aan de hand van ervaringsprojecten beschikken wij vanuit ZorgfocuZ echter over diverse voorbeelden en tips om deze doelgroepen toch te kunnen bereiken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek algemene voorzieningen, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.