Calamiteitenonderzoek

In elke organisatie kunnen zich calamiteiten voordoen, die soms kunnen leiden tot politieke aandacht en mediabelangstelling. Wanneer dergelijke incidenten zich voordoen, is het aan te bevelen een grondig onderzoek uit te voeren. In gevallen waarin klachten zijn ingediend, is het zelfs verplicht om calamiteitenonderzoek te initiëren. In deze situaties biedt een deskundige die extern en onafhankelijk onderzoek uitvoert geruststellende zekerheid. Bij ZorgfocuZ erkennen we het belang van een diepgaande analyse van incidenten en bieden we uitgebreide ondersteuning aan organisaties bij het uitvoeren van een gedegen onderzoek. Ons doel bij het uitvoeren van calamiteitenonderzoek is om de kernoorzaken te identificeren en organisaties waardevolle inzichten te verschaffen om te kunnen leren van wat er gebeurd is en preventieve maatregelen te kunnen nemen voor de toekomst.

Inzicht en impact van calamiteiten

Onze aanpak bij calamiteitenonderzoek legt de nadruk op een diepgaande analyse van gebeurtenissen, waarbij zowel de directe als de onderliggende oorzaken van noodsituaties worden blootgelegd. Enkele voorbeelden van onderzoeksvraagstukken waar we ervaring mee hebben zijn:

  • Identificatie van knelpunten in werkprocessen en -praktijken
  • Evaluatie van prestaties en naleving van richtlijnen door betrokkenen
  • Effectiviteit van veiligheidsprotocollen en -procedures
  • Verband tussen incidenten en operationele tekortkomingen in de werkomgeving

Onze aanpak

Ons onderzoek omvat een analyse van documenten en bureaumateriaal, evenals gesprekken met diverse betrokkenen. We hanteren hierbij een discrete en zorgvuldige benadering, met respect voor alle betrokken partijen. Tijdens het onderzoek volgen we een stappenplan en nemen we eventuele kritische inspectietermijnen in acht. Een van de onderzoeksmethoden die we toepassen is de PRISMA-analyse. PRISMA (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis) is een systematische methode om incidenten te analyseren en toekomstige incidenten te voorkomen. De resultaten van het onderzoek worden samengevat in een rapport met conclusies en aanbevelingen.

Hoe kunnen we u helpen?

Wilt u meer weten over calamiteitenonderzoek, onze aanpak, of wilt u een offerte aanvragen? Aarzel niet om contact op te nemen met onze deskundigen en ontdek de meerwaarde die we kunnen bieden.

U kunt ons bereiken via ons contactformulier of telefonisch contact opnemen via 050 – 82 00 461 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 269 (kantoor Utrecht).