Onze werkwijze

Geen enkele organisatie is hetzelfde, en ook de context waarin een organisatie opereert verschilt. Dit leidt ertoe dat geen enkele onderzoeksvraag hetzelfde is, hoewel er wél veel gelijkenis kan bestaan tussen onderzoeksvraagstukken. Wij zijn ervan overtuigd dat elke onderzoeksvraag uniek is en om een op maat gemaakte aanpak vraagt. Onze werkwijze sluit aan op onze overtuiging. Vanaf het eerste contact met een organisatie streven we ernaar om ons zo goed mogelijk in te leven in de organisatie zelf, de specifieke organisatiebehoeften, de contextuele factoren en de relevante doelgroepen die moeten worden opgenomen in het onderzoekontwerp. U zult dit al tijdens de kennismakingsfase ervaren. Wanneer u een offerte bij ons aanvraagt, nemen wij contact met u op en stellen we een intakegesprek voor om uw behoeften te bespreken.

Werkgroep ter begeleiding van het onderzoek

Gedurende het onderzoekstraject zetten wij vanaf het eerste moment in op een nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. Onze ervaring is dat een goede samenwerking het eindproduct naar een hoger niveau tilt. Om deze reden stellen wij altijd voor om met een werkgroep te werken, ter begeleiding van het onderzoek. Deze werkgroep bestaat uit twee vertegenwoordigers van ZorgfocuZ en enkele afgevaardigden van de opdrachtgever. Met de instelling van een werkgroep beogen we niet alleen een zorgvuldige vormgeving en uitvoering van het onderzoek, maar ook het creëren van een intern draagvlak voor keuzes die moeten worden gemaakt met betrekking tot het onderzoek.

Gefaseerde aanpak

In de opstartfase hanteren we een gefaseerde aanpak. Door regelmatig contact te onderhouden met onze opdrachtgever, kunnen we de onderzoeksopzet en -uitvoering aanpassen of verfijnen op basis van voortschrijdend inzicht. Tijdens deze gefaseerde benadering werken we met duidelijke overgangen tussen de verschillende fasen. Pas na tevredenheid van de werkgroep wat betreft de afgeronde stappen in een bepaalde fase, gaan we over naar de volgende fase. Met deze manier van werken bieden wij onze opdrachtgevers maximale houvast, waardoor niemand voor verrassingen komt te staan. 

Advies

Afhankelijk van de specifieke behoeften van de opdrachtgever, bieden wij adviesdiensten aan die zowel losstaand als in combinatie met onderzoek kunnen worden uitgevoerd. Binnen een onderzoekstraject is het advies dat wij verstrekken gebaseerd op de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek, waarbij we nauw samenwerken met de opdrachtgever. Tijdens een interpretatiesessie bespreken we de onderzoeksresultaten met de afgevaardigden van de opdrachtgever die zitting hebben in de werkgroep, omdat zij het beste inzicht hebben in de context binnen hun organisatie. Op die manier kunnen we zorgen voor een goed gefundeerd en op maat gemaakt advies dat aansluit bij de specifieke situatie en wensen van de opdrachtgever.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over onze werkwijze gedurende een onderzoeksproject? Neem dan contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 82 00 461 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 269 (kantoor Utrecht).

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten