Doordat binnen ZorgfocuZ verschillende professionals uit de wetenschap en de praktijk de krachten bundelen, vormen we een flexibel, multidisciplinair en deskundig team.

Drs. Theo van der Zee

Drs. Theo van der Zee

Directeur / Allround onderzoeker / Sociaal domein

Theo van der Zee is mede-oprichter en directeur van ZorgfocuZ. Theo vervult de rol van allround onderzoeker, maar houdt zich voornamelijk bezig met beleidsevaluaties.

Dr. Claire Kos

Dr. Claire Kos

Adviseur / Onderzoeker

Claire heeft psychologie gestudeerd en is gepromoveerd in de medische wetenschappen. Ze heeft ervaring met het opzetten, coördineren en uitvoeren van grootschalig onderzoek, onder meer bij kwetsbare doelgroepen zoals bij mensen met een psychiatrische aandoening.

Drs. Arjan Rozema

Drs. Arjan Rozema

Adviseur / Projectleider / Interviewer

Arjan is senior onderzoeker bij ZorgfocuZ en actief bij onze kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken. Arjan werkt voor diverse klanten op het gebied van zorg- en welzijn en het sociaal domein.    

Drs. Robbert Klein Koerkamp

Drs. Robbert Klein Koerkamp

Marktonderzoeker / Adviseur

Robbert is auteur van diverse boeken over de zorg- en welzijnssector en gespecialiseerd in marktonderzoek en zorgmarketing. Robbert helpt zorgorganisaties om markt- en klantgericht te ondernemen.

Drs. Martin Bloem

Drs. Martin Bloem

Projectleider / Adviseur

Als Projectleider / Adviseur houdt Martin zich bezig met het advies aan onze klanten en aan de verdere ontwikkeling van de dienstverlening van ZorgfocuZ. Martin zijn kracht ligt in het vertalen van klantbehoeftes naar concrete onderzoeksoplossingen.

Maartje Koops, MSc.

Maartje Koops, MSc.

Marktonderzoeker / interviewer

Maartje heeft Medische Antropologie & Sociologie gestudeerd en is kwalitatief en kwantitatief onderzoeker. Maartje werkt voor klanten uit diverse branches uit de zorg- en welzijnssector en sociaal domein.

Tessa Dekker, MSc.

Tessa Dekker, MSc.

Onderzoeker / Interviewer

Tessa is onderzoeker bij ZorgfocuZ en verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken.

Dennis Kremer, MSc. CIPP/E

Dennis Kremer, MSc. CIPP/E

Onderzoeker / Functionaris Gegevensbescherming

Dennis is onze specialist als het gaat om de cliëntervaringsonderzoeken in het sociaal domein. Als Functionaris Gegevensbescherming ziet Dennis er tevens op toe dat ZorgfocuZ persoonsgegevens verwerkt conform wet- en regelgeving.

ing. Kees Mulder

ing. Kees Mulder

Senior adviseur strategie en beleid

Kees heeft een bedrijfskundige achtergrond en heeft ruime ervaring als projectleider. Kees is breed inzetbaar en werkt voor onder andere GGZ-instellingen, gemeenten en ouderenzorginstellingen.

Mr. Bert Westerink

Mr. Bert Westerink

Senior adviseur / Projectleider / Sociaal domein

Bert is werkzaam als zelfstandig adviseur en werkt voor onze klanten in het sociaal domein waar hij zich bezighoudt met beleidsevaluaties en advies.

Chiel Westra, MSc.

Chiel Westra, MSc.

Onderzoekscoördinator sociaal domein

Chiel is socioloog en werkt als onderzoekscoördinator sociaal domein. Chiel is met name betrokken bij onze rekenkameronderzoeken, beleidsevaluaties en cliëntervaringsonderzoek in het sociaal domein.

Wibe Snelting, MSc.

Wibe Snelting, MSc.

Marktonderzoeker

Wibe is als onderzoeker verantwoordelijk voor onze marktonderzoeken en zorgmarketing projecten. Document studies, interviews en kwantitatief onderzoek maken met name onderdeel uit van Wibe zijn werkzaamheden.  

Miriam de Vries, MSc.

Miriam de Vries, MSc.

Onderzoeker / Interviewer

Miriam is onderzoeker bij ZorgfocuZ en verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken.

Jet van der Meer MSc.

Jet van der Meer MSc.

Onderzoeker

Jet is onderzoeker bij ZorgfocuZ en verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken.

ing. Ward Holthof

ing. Ward Holthof

IT-functionaris / Security Officer

Ward is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van ons online dashboard en de op maat gemaakte applicaties voor onze klanten. Daarnaast is Ward verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging binnen ZorgfocuZ.

Marieke Steeman MSc.

Marieke Steeman MSc.

Onderzoeker / Interviewer

Marieke is onderzoeker bij ZorgfocuZ en verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken.

Jesse Hulsebosch, MSc.

Jesse Hulsebosch, MSc.

Onderzoeker / Interviewer

Jesse is onderzoeker bij ZorgfocuZ en verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken.

Mark van der Staaij MSc.

Mark van der Staaij MSc.

Onderzoeker

Mark heeft de Research Master sociale- en organisatiepsychologie afgerond. Mark is inmiddels een aantal jaren onderzoeker bij ZorgfocuZ en verantwoordelijk voor het uitvoeren van met name kwantitatieve onderzoeken.

Koos Rozema

Koos Rozema

Senior Onderzoeker

Koos Rozema heeft jarenlange ervaring in de zorgsector en is tegenwoordig kwalitatief onderzoeker bij ZorgfocuZ. Hij voert vooral veel interviews en focusgroepen uit.

Vanya Göbel

Vanya Göbel

Coördinator drukwerk & verzending

Vanya is als coördinator drukwerk & verzending verantwoordelijk voor een optimale uitvoering van al het drukwerk (en de verzending daarvan), de verwerking van retour gestuurde vragenlijsten en de afstemming met onze leveranciers.