Spiegelgesprekken

Een spiegelgesprek is een groepsgesprek onder leiding van onze ervaren gespreksleider. Zo’n 6 tot 12 deelnemers (veelal cliënten of patiënten) zitten tijdens spiegelgesprekken aan een grote tafel of in een kring en delen hun ervaringen over vooraf vastgestelde thema’s. Zij zitten als het ware in de ‘eerste kring’. Betrokken zorgverleners of instanties (bijvoorbeeld verpleegkundigen, wijkteam-medewerkers of beleidsmedewerkers) zitten er in een tweede kring omheen en mogen luisteren. Zij mogen tijdens het spiegelgesprek niet deelnemen aan het gesprek. Aan het einde kunnen zij wel vragen beantwoorden.

De kracht van een spiegelgesprek schuilt in de directe confrontatie tussen zorgverlener en de cliënten. Hoewel het niet bedoeld is om de eerste en tweede kring met elkaar te laten discussiëren of om iemands gelijk te laten halen. Een spiegelgesprek geeft medewerkers van zorgorganisaties feedback en informatie over de bejegening, communicatie en de verleende zorg- of dienstverlening. Dit resulteert in aanbevelingen voor verbeteracties, geformuleerd vanuit het perspectief van (ex-) cliënten en patiënten. Vaak levert het inspiratie op en komen volop concrete en relatief eenvoudig te implementeren verbeteracties naar boven tijdens deze sessies.

Deze spiegelgesprekken worden begeleid door onze ervaren gespreksleiders.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten