Schriftelijk onderzoek

Schriftelijk onderzoek is een geschikte methode van dataverzameling bij kwantitatief onderzoek. Bij een schriftelijk onderzoek krijgt de onderzoeksdoelgroep een vragenlijst thuisgestuurd met een uitnodigingsbrief waarin een korte uitleg staat over het onderzoek. Respondenten kunnen de papieren vragenlijst invullen en met een bijgeleverde antwoordenvelop van ZorgfocuZ naar ons retour sturen.

Schriftelijk onderzoek wordt veel gebruikt aangezien opdrachtgevers veelal wel beschikken over adresgegevens van een onderzoeksdoelgroep, maar niet (volledig) over telefoonnummers of email adressen. Dat maakt eventuele alternatieven als online vragenlijstonderzoek of telefonisch onderzoek lastig uitvoerbaar.

Jaarlijks verzorgen wij meer dan 1.000.000 verzendingen voor gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars. De aantallen per opdracht variëren doorgaans in grootte van 30 tot 30.000 vragenlijsten.

Mixed-mode dataverzameling

Een schriftelijk onderzoek wordt veelal uitgevoerd aan de hand van een zogenaamde mixed-mode benadering. Bij mixed-mode onderzoek is in de uitnodigingsbrief een link naar de online vragenlijst opgenomen. Mensen die dat willen, kunnen de vragenlijst dan ook online invullen in plaats van alleen op papier.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten