Online onderzoek

Online onderzoek (via internet) is een kwantitatieve onderzoeksmethode waarbij respondenten per e-mail worden uitgenodigd voor deelname aan een vragenlijstonderzoek. In de e-mail staat naast een korte introductie van het onderzoek een link naar de online vragenlijst. 

Het afnemen van vragenlijsten via internet geeft veel voordelen. In de vragenlijst kan bijvoorbeeld een ‘routing’ worden ingesteld zodat bepaalde vragen wel of juist niet worden getoond (precies afgestemd op de doelgroep). Ook maakt online onderzoek het toegankelijker voor respondenten omdat het mogelijk is deel te nemen via diverse mobiele apparaten. Een voorwaarde voor online onderzoek is natuurlijk dat de e-mailadressen van de onderzoeksdoelgroep beschikbaar zijn.

Wij beschikken over professionele, goed beveiligde, enquêtesoftware waarmee wij onze online onderzoeken uitvoeren. Onze software is er zo op ingericht dat vragenlijsten uitstekend zijn in te vullen via desktop, tablet en smartphone.

Mixed-mode dataverzameling

Online onderzoek is goed te combineren met schriftelijk onderzoek. In het geval van schriftelijk onderzoek ontvangt de onderzoeksdoelgroep een vragenlijst en een uitnodigingsbrief per post. Bij mixed-mode onderzoek staat in de brief een link naar de online vragenlijst opgenomen. Mensen die dat willen, kunnen de vragenlijst dan ook online invullen in plaats van alleen op papier.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten