Inwonerspanel / Seniorenpanel

Organisaties die panel onderzoek willen doen onder inwoners, senioren of zorgprofessionals kunnen gebruik maken van de verschillende panels waar wij toegang tot hebben. Zo hebben we een algemeen inwonerspanel, een seniorenpanel en een zorgprofessionals-panel. Met deze panels kunnen we heel gericht onderzoek doen onder specifieke groepen naar diverse thema’s. Bijvoorbeeld om een imago-onderzoek of naamsbekendheidonderzoek voor een zorgorganisatie uit te voeren.

Voldoende aantallen respondenten

Vaak kan met enkele honderden respondenten uit een specifieke groep (lees: een groep met bepaalde persoonskenmerken, zoals leeftijd, zorgvraag, woonplaats, etc.) al een goed betrouwbaar beeld geschetst worden van hoe de doelgroep in zijn algemeenheid tegen een onderzoeksthema aankijkt. Met de totale grootte van de panels weten we dit soort aantallen vaak vlot te realiseren.

 • Algemeen inwonerspanel
  Het eerste panel dat we gebruiken is een algemeen inwonerspanel. Met dit panel kunnen we onderzoeken doen onder de algemene Nederlandse bevolking. In het panel zijn voldoende inwoners van Nederland vertegenwoordigd uit alle leeftijdsgroepen (18+), uit alle delen van het land en met allerlei verdere achtergronden.
 • Seniorenpanel
  In het seniorenpanel zijn inwoners van Nederland vertegenwoordigd die 65 jaar of ouder zijn. Deze bijzondere groep Nederlanders heeft zijn eigen kenmerken, achtergrond en voorkeuren en krijgen vaak te maken met vragen voor zorg en ondersteuning. Voor henzelf of binnen hun sociale netwerk. Het seniorenpanel zetten we geregeld in voor onderzoeksvragen over bijvoorbeeld de toegang tot zorg of het oriëntatie- en keuzegedrag van ouderen in hun zoektocht naar zorg en ondersteuning.
 • Zorgprofessionals-panel
  De zorgsector kampt met personeelskrapte, en dat leidt ertoe dat zorgorganisaties moeten werken aan hen aantrekken en behouden van medewerkers. Maar wat speelt er eigenlijk onder werkenden in de zorg- en welzijnssector? Een onderzoek met behulp van ons panel met duizenden zorgprofessionals uit de diverse zorgbranches geeft antwoord op uw onderzoeksvragen.

Ledenprofielen

Per onderzoek kunnen we via de beschikbare ledenprofielen (gegevens als geslacht, leeftijd, woonplaats en opleidingsniveau, maar ook bijvoorbeeld gegevens over hun professie en geloofsovertuiging zijn bij ons bekend) een selectie maken van de juiste panelleden die we willen uitnodigen voor deelname aan een specifiek onderzoek. Zo kunnen we selecteren op kenmerken als:

 • Geslacht;
 • Leeftijd;
 • Postcode;
 • Hoogst afgeronde opleiding;
 • Nationaliteit;
 • Gezinssamenstelling;
 • Inkomensgroep.

Gezien de grote omvang van dit panel, in combinatie met de uitgebreide ledenprofielen, zijn we in staat om op effectieve doch efficiënte wijze marktonderzoek te uit te voeren en online veldwerk van een hoog kwaliteitsniveau uit te voeren.

Online veldwerk van een hoog kwaliteitsniveau

Om richting onze opdrachtgevers de kwaliteit van de data die we via de panelleden verzamelen te garanderen, hanteren we ledenprofielen die gevalideerd zijn en die continu up-to-date worden gehouden. Onderzoeksbureau ZorgfocuZ werkt op deze manier aan eerlijk en betrouwbaar marktonderzoek, waarmee we onze opdrachtgevers al meer dan 15 jaar concrete handvatten voor beleidsvorming kunnen aanreiken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onderzoek via ons inwonerspanel, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 269 (kantoor Utrecht).

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten