Interviews

Een interview is een vorm van kwalitatief onderzoek waarbij een interviewer en een respondent een één-op-één gesprek voeren. Tijdens dit gesprek kan specifieke informatie worden verkregen, zoals persoonlijke ervaringen, belevingen, percepties en behoeften. Het interview is daarom semi-gestructureerd, waarbij de interviewer gebruikmaakt van een interviewschema om interactie met de respondent te bevorderen en zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen.

Wij beschikken over een ervaren en getraind team van interviewers. Onze interviewers hebben ieder specifieke ervaring met het afnemen van interviews bij (kwetsbare) cliënten, cliëntvertegenwoordigers of familieleden. Onze interviewers zijn in staat om het vertrouwen te winnen van cliënten en op een persoonlijke manier te communiceren met cliënten. Hierdoor ontstaat een connectie waarin de cliënt zich op zijn of haar gemak voelt. Aan de hand van het toepassen van bepaalde interviewtechnieken zijn onze interviewers in staat om zo volledig mogelijk informatie te verzamelen.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten