Enquête zuilen

Enquête zuilen (ook wel feedback zuilen genoemd) zijn een ideaal middel om direct feedback van een bepaalde onderzoeksdoelgroep te verzamelen. Enquête zuilen kunnen door bijvoorbeeld zorginstellingen of gemeenten gebruikt worden om een bepaald interactiemoment te evalueren zoals de ervaringen met de verleende zorg, een bezoek aan een zorg locatie/gemeentehuis of een gesprek met een baliemedewerker. Denk hierbij dus aan vraagstukken in relatie tot de dienstverlening, facilitaire diensten en communicatie. Vanuit ZorgfocuZ kunnen wij u ondersteunen met het opzetten en uitvoeren van een onderzoek via enquête zuilen.

Korte vragenlijst

Enquête zuilen zijn geschikt voor het uitvoeren van korte evaluaties. Een korte vragenlijst bestaande uit een aantal vragen die beantwoord kunnen worden aan de hand van eenvoudige antwoordschalen, werken over het algemeen het beste en genereren ook de hoogste respons.

Het toepassen van enquête zuilen doen wij veelal in combinatie met andere onderzoeksmethoden. Een en ander hangt af van uw specifieke onderzoeksvraagstuk. Wij informeren u graag over de mogelijkheden van enquête zuilen en de voor- en nadelen ervan.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten